Glöd · Debatt

Vad gör militären med klimatet?

Varför redovisas aldrig militärens andel av utsläppen? undrar Karin Utas i ett öppet brevtill energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, miljöminister Isabella Lövin och försvarsminister Peter Hultqvist.

DEBATT I Miljömagasinet nr 34 den 21 augusti står det under rubriken De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt: ”Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 % av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige.”

Militärens andel av utsläppen redovisas aldrig trots att den torde vara betydande. Media ställer inte frågor kring militärens bidrag till klimatpåverkan och när man frågar försvarsmakten är det inte offentligt.

IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet) och Kvinnor för fred har förra året publicerat resultat av en enkät till svenska myndigheter om militärens påverkan på miljön och klimatet. De skriver att det inte var lätt att få reda på militärens utsläpp och efter 2017 rapporteras ännu mindre. Ingen information alls gick att få om utsläpp från utrikes deltagande fordon i de stora militärövningarna, många per år.

Min fråga gäller: Hur räknas militärens klimatpåverkan in i miljömålen? Varför är inte Försvarsmaktens bidrag till klimatförstörande utsläpp öppet redovisade? Det handlar ju om skattepengar och om klimatet vi alla är beroende av. Jag kan förstå att utsläppen kan behöva delas upp i olika kategorier såsom inrikes utsläpp från svenska militära transportmedel (flyg, fartyg och landbaserade) utöver och under krigsövningar och att till detta kommer utländsk motsvarande verksamhet samt svensk verksamhet utomlands och i internationellt luftrum i och i vatten under övningar och spaningar. Signalspaning är en betydande verksamhet.

Frågan är också: Hur räknas utsläpp som har att göra med vapenproduktion och försäljning? Räknas de i industrisektorn? Hur är det med utsläppen från forskning och Försvarets anläggningar (och därmed kostnaderna)?

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i senaste numret av PAX släppt sin utredning Frikortet. Där står det på sida 4: ”… Försvarsmakten är den enda större myndighet i Sverige som är undantagen miljöledningssystemet och som inte berörs av förordning (2009:907). Myndigheten behöver därmed inte rapportera till Naturvårdsverket som andra myndigheter och saknas i sammanställningar och uppföljningar av miljöarbetet.”

Att militärens klimatpåverkan är enorm förstår man när man i den stora amerikanska forskningsrapporten Costs of war: Pentagon fuel use, climate change, and the costs of war från Watson institute i Brownuniversitetet 12 juni 2019 (av Neta C Crawford) läser att USA:s försvarsdepartement är världens största konsument av olja och att utsläppen under ett år motsvarar hela Sveriges utsläpp under samma tid! Stridsflygplan konsumerar stora mängder fossila bränslen.

Detta brev skickas till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, miljöminister Isabella Lövin och försvarsminister Peter Hultqvist med kopia till media.