Radar · Inrikes

Sveriges rymdlag ska utredas

Esrange utanför Kiruna, Sveriges enda rymdbas.

En särskild utredare har utsetts för att se över den svenska rymdlagstiftningen, uppger regeringen i ett pressutskick. Den nuvarande lagen kom till för nästan 40 år sedan – under kalla kriget.

Uppdraget går till Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt.

”Företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet behöver goda förutsättningar att utföra och utveckla svensk rymdverksamhet”, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning, forskning och rymd, enligt utskicket.

Utredningen syftar bland annat till att se över tillståndskraven för rymdverksamhet och undersöka om det behövs bestämmelser om skydd för rymdmiljön och förebyggande av rymdskrot.

Utredningen ska redovisas senast den 17 september 2021.

Sveriges lag om rymdverksamhet härstammar från 1982. Den förbjuder alla utom staten att bedriva rymdverksamhet på svenskt territorium, om inte tillstånd getts av regeringen.