Radar · Politik

Polisen allt oftare våldsam mot journalister 

Attackerna mot journalister ökar.

Allt fler journalister attackeras av polis och säkerhetsstyrkor när de bevakar demonstrationer runt om i världen, skriver tidningen Journalisten.

En ny rapport från FN-organet UNESCO visar att attackerar från poliser eller säkerhetsstyrkor ökat mot journalister ökat.

Unesco har undersökt läget för journalister som bevakar demonstrationer runt om i världen och vilka de vanligaste tillvägagångssätten är som används för att försvåra journalisternas arbete.

Det som journalister mest råkar ut för är övervakning, trakasserier, våld, skjutna med dödlig eller icke-dödlig ammunition, kvarhållning, bortförande och sabotage av utrustning. 

Bland annat visar rapporten från UNESCO att år 2015 så drabbades journalister som bevakade 15 olika demonstrationer världen över av olika hinder från poliser och säkerhetsstyrkor. 2019 hade den siffran mer än dubblerats, till 32.

Minst tio journalister har dödats de fem senaste åren i samband med att de bevakat protester och demonstrationer.

”Rapporten indikerar att en ny tröskel har överskridits, där hotet mot press- och yttrandefriheten ökar. En utveckling som pågår i alla delar av världen, även Europa”, skriver European federation of journalists (EFJ) om uppgifterna i rapporten.

På bara ett år har EFJ dokumenterat över 200 fall av journalister som har blivit skadade, hotade eller hindrade från att göra sitt jobb av poliser eller andra, skriver Journalisten.

Den stora mängden demonstrationer under första halvan av 2020 gör att Unesco befarar att siffran kommer att stiga fram över.

UNESCO: s generaldirektör Audrey Azoulay är oroad över utvecklingen.

”Siffrorna visar att det krävs mycket större ansträngningar. Vi uppmanar det internationella samfundet och alla relevanta myndigheter att se till att journalisters grundläggande rättigheter upprätthålls”, säger han i ett pressmeddelande.