Radar · Basinkomst

Nu testas ”basinkomst” i San Francisco – för spädbarns och mödrars hälsa

Stress över ekonomin kan bidra till för tidiga födslar, anser hälsomyndigheten i San Fransisco som nu testar att ge basinkomst till de grupper som har ökad risk för detta.

För första gången någonsin i USA ska en extra inkomst nu ges utan krav på motprestation till svarta kvinnor under graviditeten och efter förlossningen. Detta för att minska den ekonomiska stressen som antas bidra till att de och kvinnor med ursprung i Stilla havet har ovanligt hög mödra- och spädbarnsdödlighet, samt att många barn föds för tidigt.

I måndags godkände borgmästaren i San Francisco ett pilotprogram som går ut på att betala 1000 dollar (drygt 8 700 kronor) i månaden till svarta kvinnor eller kvinnor med ursprung i Stilla havet, under tiden de är gravida och efter födseln. Detta för att undersöka hur en månatlig extra inkomst kan förbättra hälsan för både mödrarna och spädbarnen.

Ungefär 150 kvinnor i San Francisco kommer få vara med i pilotprojektet. De får pengarna under graviditeten plus sex månader efter förlossningen, men målet är att förlänga den tiden tills barnet är två år, enligt ett pressmeddelande från staden San Francisco.

– Att ge inkomststöd till mödrar under graviditeten är ett innovativt och rättvist tillvägagångssätt som kommer att lindra en del av den ekonomiska stressen som alltför ofta hindrar kvinnor från att kunna sätta sin hälsa i första rummet, säger London Breed, borgmästare.

Svarta har ökad risk att dö i barnsäng

För tidiga födslar är den främsta orsaken till spädbarnsdödlighet och det går även att se samband mellan för tidig födsel och livslånga svårigheter, som försenad utveckling, inlärningssvårigheter och kronisk sjukdom, enligt pressmeddelandet.

I San Francisco är det nästan dubbelt så vanligt att svarta spädbarn föds för tidigt jämfört med vita spädbarn. 13,8 procent av de svarta bebisarna föds för tidigt jämfört med 7,3 procent av de vita. För spädbarn som föds av mödrar med ursprung i Stilla havet ligger siffran på 10,4 procent.

När det gäller mödradödlighet i San Fransisco är hälften av alla kvinnor som dör vid förlossningen svarta. Dessutom har svarta kvinnor ökad risk för att deras bebisar dör. 15 procent av alla spädbarn som dör är svarta, trots att endast fyra procent av alla nyfödda är svarta. För familjer från Stilla havet gäller liknande skillnader, enligt pressmeddelandet.

Stora ekonomiska skillnader mellan svarta och vita

Inkomstskillnaderna mellan vita familjer och familjer som är svarta eller har ursprung i Stilla Havet har ökat under senare år och är idag väldigt stora i San Francisco, enligt pressmeddelandet. Dessa skillnader har ökat ytterligare under coronapandemin.

Orsaken är strukturell rasism, menar Zea Malawa, doktor och verksam vid San Franciscos hälsomyndighet, som är en av flera parter i Expecting Justice, som genomför försöket med den extra inkomsten.

– Att ge hjälp via direkta, ovillkorade kontanter är ett stärkande steg som inte bara visar på förtroende för kvinnorna att de gör rätt val för sig själva och sina familjer, utan som också kan minska den underliggande stressen av ekonomisk osäkerhet, som kan bidra till den höga andelen av för tidiga födslar i dessa samhällen. Det är spännande att vara i en stad som inte bara kallar rasism för ett problem utan också vidtar åtgärder för att läka de sår som lämnats av årtionden av orättvisa och anti-svarta känslor, säger hon i pressmeddelandet.

Föräldrapenning endast till statsanställda

I USA är det i övrigt väldigt ovanligt att få betalt under föräldraledigheten. Kalifornien dit San Fransisco hör är tillsammans med New York en av få stater där föräldrar har rätt till föräldrapenning, men den rättigheten gäller bara personer som är anställda i staten.

I oktober i år kan det dock bli verklighet med betald föräldraledighet för  statsanställda i hela landet, efter att representanthuset godkänt ett sådant förslag under förra året, enligt en artikel av TT.

När det gäller det ekonomiska stödet till de svarta kvinnorna i San Francisco nämns i pressmeddelandet att pengarna skulle vara en ”basinkomst”. Men enligt organisationen BIEN är definitionen av basinkomst en summa pengar som ges till alla i befolkningen under i princip hela livet – inte endast till enstaka  grupper och under en viss period, som i detta pilotprojekt.