Radar · Miljö

Miljöpremie kan införas för läkemedel

Regeringen satsar fem miljoner kronor för att se om det går att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

I dag finns det inga begränsningar för utsläpp vid tillverkning eller användning av receptbelagda läkemedel. Nu vill regeringen starta upp en försöksverksamhet, för att undersöka om det är möjligt att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, skriver Aktuell Hållbarhet.

Endast en mycket liten del av den nya miljöbudgeten läggs på miljöhänsyn kopplad till användning av läkemedel. Regeringen har föreslagit att satsningen på avancerad rening i de kommunala avloppsreningsverken förstärks med 75 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

Försöksverksamhet för miljöpremie

Utsläppen som sker vid tillverkningen av läkemedlen får dock mindre uppmärksamhet i sammanhanget, trots att det utgör ett stort globalt problem som leder till föroreningar och påverkar människor och miljö samt kan bidra till antibiotikaresistens. Regeringen vill nu se om det går att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet och lägger under 2021 fem miljoner kronor på uppstarten av en försöksverksamhet i detta syfte.  Att ställa krav på miljöhänsyn vid tillverkningen ska få utsläppen att minska, enligt regeringen.

Apoteket hjärtat är en av de aktörer som har uppmärksammat problematiken sedan flera år tillbaka.

– Miljökrav måste på sikt naturligtvis införlivas i EU:s läkemedelslagstiftning, men det är en trög process. Därför bör Sverige gå före och ta miljömässigt ansvar i generikautbytet, vilket denna försöksverksamhet troligtvis är ett första steg till. Flera försök har gjort tidigare för att införa en miljöpremie, men tyvärr inte lett till någon förändring. Så vi ser fram emot att se en ny konkret insats inom detta område, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat till Aktuell Hållbarhet.