Radar · Inrikes

Civilförsvaret får en miljard i höstbudgeten

Motståndskraften behöver öka inom bland annat elektroniska kommunikationer, enligt Regeringskansliet.

Regeringen och samarbetspartierna satsar ytterligare en miljard kronor på civilförsvaret under nästa år – under kommande år höjs summan stegvis till 3,8 miljarder. ”Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats”, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Civilförsvaret får tillskott på en miljard kronor i nästa års statsbudget, efter en överenskommelse mellan regeringen och de två samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Miljarden ingår inte i de ökade anslagen till försvaret som tidigare har annonserats.

Förstärkningen till civilförsvaret ska öka stegvis under kommande år, med en halv miljard kronor per år för budgetåren 2022-2024, och därefter med 800 miljoner kronor under 2025.

En halv miljard årligen

Den successiva höjningen innebär att det civila försvaret förstärks med 4,2 miljarder kronor under 2025, inräknat de medel som tillfördes under 2018.
”Det ligger i nivå med försvarsberedningens bedömning och är den största satsningen på civilt försvar i modern tid”, skriver Regeringskansliet.
Civilförsvarets kommande inriktning ska presenteras närmare i den kommande försvarspolitiska propositionen.

MSB:s generaldirektör var kritisk

”Arbetet med att öka motståndskraften särskilt inom områdena hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post behöver vidareutvecklas och stärkas. Även investeringar för att stärka arbetet med säkerhetsskydd och cybersäkerhet ingår i satsningen”.

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), skrev i en debattartikel i DN i mars att kostnaderna för civilförsvaret kommer att överstiga uppskattningen av kostnaden till 4,2 miljarder kronor som försvarsberedningen föreslog i sitt delbetänkande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV