Energi · En syl i vädret

Är den här toaletten tillgänglig?

En toa som du har tillgång till är tillgänglig för dig.

Språket är under ständig debatt, vi vänder och vrider på orden för att se hur de reflekterar verkligheten och funderar över om de passar i den värld som vi vill ha. Och när de inte passar kan vi hitta nya, eller ge de gamla orden nya roller. Ibland kallar vi de nya orden för eufemismer och tänker att de bara används som smink på något man inte tycker är så fint. Som hygientekniker istället för städare, till exempel. Det enda problemet med ordet städare är ju att städning som jobb har låg status i samhället.

Handikapp är ett annat sådant där ord som inte platsar längre. Ordet har kommit att stå för att man har svårare än andra att klara sig, fast meningen från början var en annan. Så kan det vara om man har en funktionsnedsättning – men det ska inte behöva vara svårare. Helst ska omgivningen ska vara så funtad att det går lika bra att ta sig fram ändå. Funktionsnedsättningen finns där, men handikappet eller funktionshindret uppstår när trappan saknar ramp eller när rullstolsburna inte kan använda toaletten.

Men om de kan det, vilket ord använder man då? En bekant undrade nyligen vad en handikappanpassad toalett borde kallas numera. För handikappanpassad passar ju inte när inte handikapp gör det. Jag föreslog tillgänglig, men han var inte riktigt med på noterna. En tillgänglig toalett är ju en toa som man kan komma åt i största allmänhet, menade han och föreslog tillgänglighetsanpassad istället.

Ja, det som är tillgängligt är något som finns att tillgå. En tillgänglig person kan man komma till tals med och en tillgänglig plats kan man ta sig till. En otillgänglig toalett kanske är tre meter hög eller omgiven av taggtråd. Eller, om du använder rullstol, belägen innanför en smal dörröppning där du inte kommer in. Det handlar om vem vi inkluderar i den grupp som borde kunna använda toaletten. Därför gillar jag tanken bakom att använda begreppet tillgänglighet.

Till skillnad från hygientekniker är det inte en eufemism. I ordet tillgänglig, använt om en toalett som funkar för rullstolsburna, ligger en betydelse: att det är klart att alla ska kunna använda toaletten. Till skillnad från handikappanpassad, som antyder att det är lite speciellt om den kan användas av personer med rörelsehinder.

Å andra sidan kan det bli förvirrande, eftersom tillgänglighet som sagt inte bara är en term utan ett allmänspråkligt begrepp också. En toalett kan vara tillgänglig för dig men inte för mig, och dessutom är det inte säkert att alla kan använda toan bara för att dörren är bred och rullstolen inte är ett hinder. Om du behöver bäras in på bår eller kissa i kateter är den här toan sannolikt inget alternativ ändå.

Webbplatsen Jamstall.se (en del av en samverkanssatsning mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA) rekommenderar orden tillgänglig eller tillgänglighetsanpassad. Först lät tillgänglighetsanpassad som rena rappakaljan,och det är inte perfekt, men det duger vid närmare eftertanke. Alla toaletter borde vara tillgängliga med rullstol, och när de inte är det får man – tillgänglighetsanpassa.

Att byta ord kan vara en fråga om människosyn, och så är det i här fallet. Det gäller bara att tanken går fram och blir tillgänglig för alla.