Radar · Djurrätt

Svenska vargpopulationen nära EU:s lägstanivå

Den svenska vargstammen, som varit på uppgång, är åter hotad.

Illegal jakt är den enskilt största dödsorsaken för svensk varg. Dödligheten är så stor att stammen blir mindre och mindre, enligt en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

I en studie från SLU har en grupp forskare vid Grimsö forskningsstation kartlagt orsaken till att vargar dött mellan 2001 och 2017. De kom fram till att den svenska vargpopulationen de senaste åren har minskat i storlek och nu är nära EU:s lägsta nivå för att behålla vad som kallas för en gynnsam bevarandestatus. Sveriges riksdag bestämde 2013 att alla stora rovdjur i Sverige ska ha en gynnsam bevarandestatus.

Forskarna fann även att legal jakt minskade illegal jakt, som anses vara det som totalt dödar flest vargar:

– Ett intressant resultat var att frekvensen av försvinnanden ökade med vargpopulationens storlek och minskade med ökad omfattning av den legala jakten, säger Olof Liberg, huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Enligt SVT, baserat på siffror från bland annat SLU, fanns vintern 20182019 40 familjegrupper och 28 revirmarkerade par i Skandinavien, varav de flesta finns i Sverige. Vargar är stationära djur och håller sig till sina revir. När forskare revirmarkerar vargar innebär det att de sätter en gps på dem så de kan kartlägga vart de finns och över hur stort område de rör sig. På så vis fungerar revirmarkeringen som en vargarnas folkbokföring. I Sverige bor flest vargar mellan Sundsvall i norr och Motala i söder.

Illegal jakt dödar mest

SLU-forskarna vid Grimsö forskningsstation har analyserat data från 444 vargar som DNA-identifierats och revirmarkerats under åren för studien. På så vis har de blivit spårbara. Forskarna har analyserat dödsorsaken hos dessa vargar under perioden 2001–2017. I studien ingick också att spåra försvinnanden, som enligt deras analys oftast orsakas av illegal jakt.

Illegal jakt är den största orsaken till att vargbestånden hotas, enligt studien. Fram till 2015 växte stammen under några år – men därefter har tillväxten stagnerat eller till och med minskat. I studien skriver forskarna att den illegala jakten var stor även 1999–2006 – men inte på en sådan nivå att vargbeståndens tillväxt hotades. Enligt SLU dör ungefär tio till tolv procent av vargbeståndet av illegal jakt årligen, rapporterar SVT. 

De kända dödsfallen, det vill säga laglig jakt, bilolyckor och bekräftad illegal jakt, var färre än de okända. Slutsatsen är därmed att illegal jakt dödade fler vargar under perioden som studien omfattar än legal jakt och andra, naturliga, orsaker.

I Sverige är beståndet varg omkring 300 individer om året, vilket är det antal som anses vara den lägsta för ett gynnsamt bestånd varg. På 80-talet var vargen utrotningshotad.