Radar · Basinkomst

Pandemibasinkomst – förslag i flera länder

Italienska initiativet " Reddito di quarantena" vill se ”karantänbasinkomst” för alla.

I USA vill tidigare presidentkandidaten Andrew Yang liksom republikanska senatorn Mitt Romney se kontantutbetalningar till alla vuxna för att lindra i coronatider. Liknande initiativ har tagits i Italien, kallat karantänbasinkomst – och i Sverige.

Tidigare presidentkandidaten och basinkomstförespråkaren Andrew Yang vill se månatliga utbetalningar om 1000 dollar för att skydda amerikaner från ekonomiska smällar i coronatider.

– Människor som har symptom kommer arbeta på offentliga platser eftersom de inte ser att de har ett val. Med basinkomst skulle [de] kunna fatta det bästa beslutet för sig själva, sina familjer och samhällen och stanna hemma, sa han till amerikanska CNBC Make it.

I fredags föreslog den republikanske senatorn Mitt Romney att en engångssumma ska delas ut till alla vuxna amerikaner, för att lätta den ekonomiska bördan den globala pandemin för med sig. Även småföretag och studenter ska få ekonomiskt stöd, enligt Romneys förslag.

Demokratiska kongressledamöterna Alexandria Ocasio-Cortez och Ilhan Omar har båda via Twitter givit sitt stöd till idén om akut basinkomst till följd av covid-19. Omar twittrade i går: ”Vi behöver krisbasinkomst (emergency universal basic income) nu”.

Karantänbasinkomst

I Italien organiserar sig just nu ”prekära/osäkert anställda, avtalslösa och frilansande arbetare, studenter, arbetslösa, migranter och alla andra grupper som inte kan dra nytta av traditionella sociala skyddsnät” i ett initiativ som kallar sig Reddito di quarantena, karantäninkomst. Deras krav är ”karantänbasinkomst” för alla, och de planerar att lyfta frågan på nationell nivå.

”Fast att vi inte arbetar eller inte har en inkomst, så måste vi fortfarande betala hyror, räkningar, lån och förnödenheter. Vi tror att detta krav kan förena de olika delarna i den fragmenterade arbetar- och klassammansättningen och bör vara det första steget för att inrätta en universell samhällsåtgärd som måste hållas också efter epidemins slut” skriver de i italienska Dinamo press, översatt till svenska i tidningen Brand.

Och i Sverige har en namninsamling kallad Basinkomst under coronakrisen i dag startats. Initiativtagaren Hans Carlsson, butiksbiträde och kulturarbetare i Malmö skriver:

”Vi kräver att alla människor i samhället får ekonomiskt stöd under den ekonomiska kris som coronaepidemin orsakat. Vi efterlyser en krispolitik som värnar varje individs trygg- och rättigheter oberoende av sysselsättningsgrad eller inkomst.”

Hans Carlsson kritiserar regeringens stödpaket eftersom de inte innefattar till exempel de som arbetar under osäkra förhållanden som ”timanställningar” och vikariat, samt kulturarbetare vars evenemang nu ställs in.

Namnunderskrifterna – i skrivande stund 1025 stycken – kommer enligt uppropet att lämnas över till regeringen.