Radar · Morgonkollen

Massrymningar i Brasilien

Fångar bakom galler i Brasilien, här i Manaus.

Hundratals fångar har rymt från fyra fängelser i Brasilien. Anledningen tros vara att alla frigångar dras in, för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Enligt delstatsmyndigheter i São Paulo är det osäkert hur många som har rymt. De försvarar dock beslutet att ställa in alla frigångar, då fängelserna är överfulla och att det är ”högst troligt” att de 34 000 fångar i staden som är beviljade frigång kommer tillbaka med smittan.