Radar · Miljö

Värsta året för torsken – hudsår, mager och ynklig

Ett torskyngel som fastnat i nät, som bifångst.

Hudsår, tumörer och skelettdefekter. Flera av Östersjöns fiskarter är i dåligt skick, visar det senaste provfisket i Hanöbukten vid Åhus i Östersjön. Och värst är läget för torsken, som inte varit i sämre skick sedan mätningarna startade.

– Hela 24 procent av torskarna hade en konditionsfaktor som klassas som låg, den högsta siffran under de fem år provfisket pågått, säger Jens Olsson, forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som ansvarar för studien.

Bara åtta procent av torskarna som fångades under 2019 hade en konditionsfaktor som klassas som hög, vilket betyder att en stor andel av de fångade fiskarna vara magra och i dåligt skick. En knapp fjärdedel var i riktigt dåligt skick, vilket är mer än något år tidigare under de fem år provfisket skett.

– Tidigare har det legat på runt 20 procent. Vi har indikationer på att de yttre fysiska skadorna är högre i Hanöbukten än i andra havsområden. Det vill säga om de är sjuka, har tumörer, bett eller skelettdefekter. Vad det beror på vet vi inte, säger Jens Olsson.

Jens Olsson, forskare vid SLU Aqua, är inte särskilt förvånad över resultatet av provfisket
Jens Olsson, forskare vid SLU Aqua, är inte särskilt förvånad över resultatet av provfisket. – Det är såhär det ser ut i delar av södra Östersjön, säger han. Foto: SLU Aqua

Ingen syrebrist

Undersökningarna visar inga tydliga tecken på syrebrist i området.
Jens Olsson är ändå inte förvånad över resultatet.

– Det är såhär det ser ut i delar av södra Östersjön.

Med start i år är det förbjudet att fiska torsk i Östersjön, med undantag av ett visst kustnära fiske i de västra delarna (Danmark och Tyskland). Jens Olsson ser fram emot att se hur fiskeförbudet påverkar torskarnas status.

– Vi ska provfiska i höst igen så det blir spännande att se om det ger några effekter.

Näringsbrist och sälangrepp

Men fiskestoppet, även om det var välkommet, är inte hela lösningen, när torskarna är i så dåligt skick. De är drabbade av parasiter, giftiga ämnen, läkemedelsrester, sälangrepp, näringsbrist samt klimatförändringar – och i många områden råder syrebrist.

– Dessutom är det fortfarande tillåtet att fiska plattfisk med bottentrål i södra Östersjön, och då får man torsk som bifångst. Så fortfarande fiskas en hel del torsk, säger Jens Olsson.

Enligt Världsnaturfonden WWF handlade det om flera tusen ton torsk per år som blev bifångst innan förbudet mot att trålfiska torsk gick igenom.*

Samtidigt har EU godkänt att upp till 2000 ton torsk blir bifångst i Östra Östersjön nu i år.

*Fotnot: Färskare siffror för bifångst av torsk i Östersjön kan hittas hos Havsforskningsrådet ICES i följande rapporter: Östra Östersjön fram till 2018, uppdaterad 2020 och Östra Östersjön 2019, rapport från 2020.

FAKTA om projektet

*Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har sedan 2015 utfört provfisken med bottensatta nät i området kring Åhus i Hanöbukten. Det görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. *Provfiskena genomförs av Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). *De totala fångsterna minskade 2015-2018, men under 2019 var fångsterna lite högre. Minskande vattentemperaturer under provfisket är sannolikt en förklaring.
*Provfiskefångsten domineras av sill, torsk och rötsimpa, men även en del skrubbskädda fångas i näten. Ladda ned rapporten här: https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/miljoanalys/datainsamling/provfisken/provfiske-vid-kusten/provfiske-faktablad/

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV