Radar · Miljö

Stöka till trädgården – öka den biologiska mångfalden

Den numera rödlistade igelkotten trivs i lövhögar, gammalt ris och snåriga buskar.

Ett nytt stort samarbetsprojekt mellan naturorganisationer och odlingsföreningar ska sprida kunskap om hur man gynnar biologisk mångfald i sina odlingar. Ett sätt är låta trädgården vara stökig.

– Mångfald i naturen och en rikare trädgård kan göra en nästan ofattbart stor skillnad både för livet nära inpå oss och för klimatet i stort. Prova till exempel att inte klippa gräset på en ynka kvadratmeter och jämför sedan antalet arter efter några veckor med hur många som fanns där innan. Jag tror många blir förvånade över skillnaden, säger Jessica Lyon, grundare av Odlings-tv till natursidan.se, som är en av initiativtagarna.

Webb-tv-kanalen har publicerat över 1 000 filmer om odling på Youtube och i sociala medier, och är en av deltagarna i det nya samarbetsprojektet, kallat ”Rikare trädgård”. I centrum står en webbplats med samma namn, med odlingstips, artiklar och guider för att till exempel anlägga en äng eller gynna fladdermöss och pollinatörer.

Ofta kan en ickeåtgärd gynna mångfalden, som att undvika att klippa delar av gräsmattan, att låta delar av trädgården vara mer vildvuxen med buskar och snår, och att lämna kvar död ved.

Att gynna biologisk mångfald är ofta positivt för den egna odlingen.

– Det finns en enorm potential gömd i Sveriges många hårdklippta gräsmattor. Med en större förståelse för och hänsyn till djuren i närnaturen kan odlare dessutom få gratis hjälp från små trädgårdsarbetare. Det är verkligen insatser där alla blir vinnare, säger Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens riksorganisation till natursidan.se.

Deltar i projektet gör även Sveriges entomologiska förening, Studiefrämjandet, och initiativet Biologiska mångfaldens dag, där Moa Petterson är talesperson:

– Många arter i Sverige och globalt hotas i dag av att deras livsmiljöer delas upp i mindre och mindre arealer och att avståndet mellan bra livsmiljöer blir för långt för att arterna skall kunna sprida sig. Svenska trädgårdar har en enorm potential att skapa gröna korridorer mellan dessa livsmiljöer, säger hon till natursidan.se.

Det kan röra sig om små dammar som ger grodor barnkammare, rishögar där våra numera rödlistade igelkottar kan övervintra, eller blommande växter som insekter.

För den som inte har en trädgård erbjuder Rikare trädgård balkongodlingstips.