Radar · Miljö

Ny rapport: Gigantiska utsläpp från mejerier

Mjökprodukter är riktiga miljöbovar.

Arla, Danone och indiska Amul. Nu pekas mejerier ut som stora miljöbovar som mjölkar ur och värmer upp planeten.

Utsläppen från drygt tio av världens största mejeriföretag är lika stora som de från klimatvärstingen Conocco Phillips, ett amerikanskt oljebolag. Det konstateras i undersökningen Milking the planet – How big dairy is heating up the planet and hollowing rural communities.

Slutsatsen i rapporten: mejeriföretagen är en sorgligt förbisedd bransch i klimatsammanhang.

Behöver inte redovisa ustsläpp

Det finns redan ett stort tryck och lagkrav på företag inom fossilindustrin att redovisa och minska sina utsläpp. Men så är inte fallet för de 13 mejeriföretagen, påpekar rapportförfattarna. Inte något av dem har lagkrav från ”sina” länder på att minska utsläppen av växthusgaser.

Många företag, till exempel Arla och Danone, försöker ändå minska på utsläppen. Men medan Arla har lyckats få ned dem med några procent 2015–2017, trots ökad produktion, ökade tvärtom Danones utsläpp med cirka 15 procent, enligt rapporten. Det beror på att produktionen samtidigt ökat kraftigt. Allra värst i ligan är dock indiska Amul. Företagets utsläpp ökade med mer än 40 procent.

Att den globala produktionen av mejeriprodukter ständigt ökar, lyfts också fram i rapporten som ett allvarligt – och förbisett – miljöproblem.

Utsläppen ökar när produktionen ökar

En studie från Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, visar också att ökade ambitioner inte behöver leda till bättre resultat.

Medan mejeriindustrin minskade sin så kallade ”utsläppsintensitet” med 11 procent 2005–2015, så ökade dess totala utsläpp med 18 procent under samma period. Utsläppsintensiteten är utsläppen av växthusgaser per volym producerad mjölk.

Mindre gårdar försvinner, medan de större blir allt större – och producerar allt mer
Mindre gårdar försvinner, medan de större blir allt större – och producerar allt mer. Foto:  Megumi Nachev / Unsplash

I rapporten konstateras också att mjölkgårdarna blir allt färre och allt större. Exempelvis försvann fyra av fem mjölkgårdar i EU 1981–2013 och i USA har mer än 90 procent av de familjeägda gårdarna stängt ned sedan 1981. Samtidigt har produktionen ökat kraftigt.

"Sluta ge pengar åt miljöskadliga mejeriföretag"

Så vad ska man göra åt problemet? Det gäller att sluta subventionera miljöfarlig verksamhet, som mejeriföretagen ju faktiskt är, anser rapportförfattarna. De efterlyser krafttag från regeringar och EU för att stävja utvecklingen mot ökade utsläpp och allt större produktionsenheter.

Det skulle också kunna vara ett sätt att mildra konsekvenserna av pandemier som covid-19, anser de.

Fotnot: Undersökningen kommer från Institute  for Agriculture and Trade Policy (IATP) i USA .