Radar · Nyheter

Fler kvinnor mobbade på jobbet

De flesta anmälningar om arbetsskada till följd av mobbning i arbetslivet kommer från kvinnor.

Av de 1 200 personer som årligen anmäler arbetssjukdom till följd av mobbning i arbetslivet till Försäkringskassan är en majoritet kvinnor, rapporterar Sveriges Radio Ekot som tagit del av siffror från Arbetsmiljöverket.

Det handlar dessutom främst om kvinnodominerade arbetsplatser, till exempel inom vård, omsorg och utbildning.

Stefan Blomberg, psykolog och forskare kopplad till arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitetssjukhus och Linköpings universitet, säger att arbetsplatser med osäkra anställningsvillkor kan vara en riskfaktor.

Är man illa utsatt är det inte säkert man vågar säga i från. Så just det här maktunderläget är ju omedelbart större för den som har en väldigt osäker ställning, säger han till Ekot.