Intro

Välkommen till dagens Syre!

Uppgifter om könstillhörighet på id-handlingar slopas nu i Nederländerna och frågan väcks i allt fler länder. RFSL kallar vår svenska könstillhörighetslag ”ineffektiv och omodern” och tycker att juridiskt kön på id-kortet är en markör jämförbar med religion, ras och civilstånd – alltså något vi klarar oss bra utan. Det skulle också innebära en stor förbättring för många i dag sårbara transpersoner.

Ett sorgligt bakslag på området har varit de hbtq-fria zoner som Polen velat skapa i landet. Nu förklaras de ogiltiga av två olika domstolar. Det kan inte kopplas till polsk tradition menar man och påpekar att den polska konstitutionen förbjuder diskriminering.

Kommer vi i framtiden att fånga in koldioxid genom att sprida stenmjöl på våra åkrar? Kanske faller idén som de flesta andra på infångningsområdet, men somliga forskare menar att det finns visst hopp om metoden. Andra är dock mer tveksamma.

Trevlig läsning!