Glöd · Debatt

”Det är inte sant att Vättern blir renare och renare”

Vätternvårdsförbundet har i stort sett varit okritiska till de stora miljöförstörarna runt Vättern, beroende på att dessa miljöförstörare varit medlemmar i förbundet, skriver Gunnar Lundquist.

DEBATT Hur kan Vättern vara renare nu än för 100 år sedan (detta påstår Vätternvårdsförbundet)?

Det är allmänt känt att vi har förgiftat hela jordens ekosystem. Men Vättern blir renare och renare. Kan det vara möjligt att Vätternvårdsförbundet har fixat det? Naturligtvis inte!

Samma förhållanden råder när det gäller Munksjön som blir renare och renare enligt Jönköpings kommun och Vätternvårdsförbundet.

Gifterna från Munksjön rinner kontinuerligt ut i Vättern, vilket inte tycks skada sjön enligt Vätternvårdsförbundets mätningar. Hur tillförlitliga är dessa mätningar?

Många mätningar har under åren gjorts i Munksjön med skiftande resultat, från mycket giftigt vatten till rent vatten för att sedan bli giftigt vatten igen och därefter en sjö lämpad för bad och fiske.

Vad är alla dessa mätningar värda mot sunt förnuft?

Vätternvårdsförbundet har i stort sett varit okritiska till de stora miljöförstörarna runt Vättern, beroende på att dessa miljöförstörare varit medlemmar i förbundet.

Vilka gifter har Vätternvårdsförbundet stoppat till Vättern?
Tycker Vätternvårdsförbundet att det är rimligt att försvaret använder Vättern som dumpningsplats för 100 tals ton giftiga metaller, som exempelvis kvicksilver och bly?Dessutom vill de femdubbla sin miljöförstörande verksamhet, som sker med utgångspunkt från Karlsborgs flygplats.

Aktuellt är nu att försvaret vill dränera ut en stor mängd PFAS från flygplatsen i Karlsborg. Vätternvårdsförbundet har enligt dem själva stor miljökunskap enligt vad de själva har uttalat – men tydligen inte någon kunskap om PFAS giftighet. Hur gynnas Vättern av Vätternvårdsförbundet? Förklara det för skattebetalarna!

Om siktdjupet i Vättern blir bättre med åren, innebär det då att sjön så småningom blir fri från alla gifter? Eller kan det vara så att Vättern ständigt tar emot gifter från många olika håll. Vilka kan de tänkas vara?

Man har gjort noggranna giftmätningar i Vättern under många år. På senare tid har det upptäckts mikroplast och PFAS i vattnet. Kan man utgå ifrån att det kan finnas många oupptäckta gifter, som dessutom samverkar med en förödande effekt på dricksvattnet i framtiden eller nu?”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV