Radar · Nyheter

Ökad förföljelse av kristna i världen – ny rapport

Diskriminering och förtryck av kristna utövas av alltifrån militanta islamister till digital övervakning i Kina.

Den årliga undersökningen World Watch List rapporterar från 50 länder där förföljelse av kristna är som värst.  260 miljoner beräknas vara utsatta. En ökning med hela 15 miljoner från förra året.

– Även i år fortsätter förföljelsen att öka, vilket den har gjort sedan 2006. Det innebär också att behoven ökar, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige i ett pressmeddelande.

Open Doors är en partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation. Den verkar i över 60 länder för att hjälpa kristna som lever under våld och förtryck. Open Doors International tar fram World Watch List årligen sedan 1993 med hjälp av forskare och andra experter.

Peter Paulsson fortsätter:
– Vid sidan av de här 260 miljonerna finns det dessutom ytterligare 50 miljoner som lider av allvarlig förföljelse, som bor i länder som inte har kommit in på årets lista.

Det handlar alltså om 23 länder till, utanför listan. Det betyder sammantaget att var åttonde person som är kristen i världen utsätts för allvarlig förföljelse eller ännu värre.

Organisationen lyfter fram fem trender i årets rapport:

1) Militant islamism sprids i flera afrikanska stater söder om Sahara
2) Militant islamism ökar i Syd- och Sydostasien
3) Kristna som ifrågasätter den organiserade brottsligheten i Latinamerika drabbas
4) Digital förföljelse – övervakningsstaten på frammarsch
5) Kristendomen går tillbaka i Syrien och Irak på grund av strider och politisk oro

I topp på årets lista ligger Nordkorea och Afghanistan, med en extrem nivå av förföljelse. Totalt hamnar elva länder under kategorin ”extrem förföljelse”.

– Om man jämför Nordkorea och Afghanistan, så är det två länder med två helt olika drivkrafter för förföljelse, post-kommunistiskt respektive islamistiskt förtryck. På det sättet är de här två länderna väldigt olika. Det visar också att förföljelsen kan se annorlunda ut och kan drabba befolkningen på olika sätt men den är fortfarande lika kraftfull, säger Peter Paulsson.

Nya lagar i Kina om religionsutövning, ökad övervakning och kontroll genom ansiktsigenkänning, har ökat förtrycket av kristna i landet. Där kan också till exempel läkare och sjukvårdspersonal tvingas intyga skriftligen att de inte har någon religiös tro. Även sänkt pension för kristna förekommer i flera regioner i Kina.

s mer – World Watch List