Radar · Integritet

Kvinnliga chefer sextrakasseras mer än andra

Kvinnliga chefer sextrakasseras mer än kvinnor som inte är i en arbetsledande position.

Att vara kvinna och chef innebär en förhöjd risk för att utsättas för sexuella trakasserier. Forskaren Johanna Rickne är förvånad.

Att göra karriär och bli chef innebär per automatik inget skydd mot kladdiga mansfingrar och/eller insinuanta sexkommentarer. Tvärtom. Som kvinna och chef ökar risken för att utsättas för ett sådant beteende.

– Resultatet förvånade oss, att kvinnliga chefer utsätts mer än kvinnor utan arbetsledande positioner. Spontant kan man tro att när man blir chef så ska man kunna ta matchen och sätta stopp, men så är det inte. Att som underordnad trakassera sin chef… Det hade jag inte trott, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Johanna Rickne och hennes medarbetare i Stockholm har, i samarbete med japanska kollegor, undersökt förekomsten av sexuella trakasserier bland kvinnor i arbetsledande positioner i Sverige, USA och Japan.

Hamnar i centrum

Sammantaget visar studien att kvinnliga chefer utsätts betydligt oftare för sexuella trakasserier, jämfört med kvinnor som inte har en arbetsledande position.

– Som helhet ser vi att kvinnor på lägre chefsnivåer utsätts mer än kvinnor på högre chefspositioner eller kvinnor utan något chefsansvar alls, säger Johanna Rickne.

Antagligen, säger hon, beror detta på att kvinnliga mellanchefer hamnar i centrum på ett helt annat sätt.

– Det får till följd att du dels utsätts mer av underordnade, dels av högre chefer. För som chef hamnar du ofta i helt nya sammanhang med möten och events där du kommer i kontakt med ännu högre chefer på ett sätt som du annars kanske inte hade gjort, säger Johanna Rickne.

Liknande mönster

Ett liknande mönster syntes i alla de tre länderna. Även i Sverige, som ofta slår sig på bröstet för sin – förhållandevis – jämställda arbetsmarknad.

– Det visar att en mer jämställd arbetsmarknad inte löst problemet med sexuella trakasserier, eftersom detta mönster är tydligt även i Sverige, säger Johanna Rickne.

De svenska siffrorna bygger på data från Statistiska centralbyråns arbetsmiljöundersökningar mellan åren 1999 och 2007, medan resultaten från USA och Japan kommer från drygt 3 000 enkätsvar. Generellt sett var kvinnliga chefer i Japan mer utsatta än i USA. Hur Sverige ligger till i förhållande till dessa länder, kan forskarna inte uttala sig om eftersom uppgifterna skiljer sig åt.

Fakta: Fyra kategorier

Den aktuella studien publiceras i tidskriften Daedalus.
Sexuella trakasserier delades in i fyra kategorier:
1. Oönskade fysiska närmanden.
2. Psykologiska trakasserier. Exempelvis oönskade frågor om ens sexliv.
3. Fysiska närmanden som var kopplade till hot eller straff, alternativt till möjligheter, exempelvis till löfte om befordran.
4. Sexism. Exempelvis om någon säger att kvinnor inte passar som ekonomer.
Källa: Johanna Rickne/TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV