Radar · Nyheter

AF fortsätter lägga ned kontor

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) .

Arbetsförmedlingen fullföljer planen att avveckla 132 kontor i landet, med några få undantag. Vid nyår kommer förmedlingen bara att ha egna kontor i 100 av 290 kommuner.

Men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) är nöjd, säger hon, och stolt över hur Arbetsförmedlingen har tagit sig an de uppdrag som regeringen gav i regleringsbrevet vid nyår.

I brevet sades att myndigheten skulle säkerställa lokal närvaro på samtliga 132 platser där kontoren ska avvecklas. Vid behov skulle kontor öppnas igen eller nedläggningen bromsas.

För ett tiotal kontor har myndigheten pausat uppsägningen av hyreskontrakten, beslutat om att öppna igen eller bestämt att kontoret ska få fast personal och inte bara vara ett kontor dit förmedlare reser vid behov.

Ska funka

–Jag utgår ifrån att det blir fler kontor som öppnar, men det kan också vara så att man samordnar sig i kommunens lokaler eller på annat sätt. Det viktiga är att det ska funka på orten och alla ska vet vart man vänder sig när man behöver träffa en arbetsförmedlare, säger Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen har lämnat en första rapport om hur det går med att klara den lokala närvaron, även om kontor läggs ned. Myndigheten säger att den har hittat lösningar för 99 av de 132 kontoren/platserna där de egna kontoren har lagts ned eller ska läggas ned. Det sker då oftast genom samarbete med kommunen eller genom att finnas under taket hos ett statligt servicekontor mer andra myndigheter.

Har förväntningar

”Arbetsförmedlingen bedömer att det i många fall är mer ändamålsenligt att etablera varaktiga samarbetslösningar med andra partners än att upplåta egna arbetsförmedlingskontor”, skriver myndigheten i rapporten.

Arbete pågår för att klara uppdraget gentemot arbetssökande och företag på de resterande 33 orterna.

– Jag har höga förväntningar på att de säkrar den lokala närvaron, säger Eva Nordmark.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV