Radar · Miljö

Bakslag för kampanj mot utbyggnad på Heathrow

Heathrow var länge Europas mest trafikerade flygplats men blev i oktober nedpetad till en andraplats av Charles de Gaulle i Paris.

Storbritanniens högsta domstol har upphävt ett domslut från i februari som olagligförklarade utbyggnaden av en tredje landningsbana på Londons flygplats Heathrow, rapporterar flera brittiska medier.

Rättssalar runt om i Europa har blivit den kanske viktigaste arenan för aktivister att stoppa projekt som går på tvärs med uppsatta klimatmål. 

I flera uppmärksammade fall har de gått segrande ur striden. Så såg det också ut att bli efter att aktivister dragit den brittiska regeringen inför rätta, efter en aviserad utbyggnad av flygplatsen Heathrow i London.

En utbyggnad aktivisterna hävdade låg i strid med Storbritanniens åtagande inom Parisavtalet. I februari segrade de i en första instans, vilket ledde till att fler klimatrelaterad rättsfall följde. Om alltifrån planerade vägbyggen till fossildrivna värmeverk, rapporterar The Guardian

Men i går onsdag kom ett bakslag. Högsta domstolen gick inte på aktivisternas linje, utan konstaterade krasst att Parisavtalet inte kan ses som en brittisk policy, enligt Climate change news

– Ett hemskt domslut, säger Tim Crosland, advokat för Jordens vänner, till nyhetssajten.

Vänder sig till Europadomstolen

Men även om aktivisterna inte kommer längre inom det brittiska domstolsväsendet, planerar de nu att ta fallet till Europadomstolen, där de kommer att hänvisa till Europakonventionens artikel 2, rätt till liv.

Samma domstol tog nyligen upp ett åtal av en grupp miljöaktivister från Portugal, som hävdar att rådande åtgärder för att stabilisera klimatet inte är tillräckliga.

Även om den klimatskadliga flygtrafiken störtdykt under Coronapandemin, finns det en farhåga bland miljöaktivister att trafiken åter igen tar fart, efter att pandemin klingat av. 

Det internationella flyget står i dag för runt tre procent av världens utsläpp av koldioxid (borträknat höghöjdseffekten) men var fram till Covid19-krisen under stark tillväxt. FN organet för flyget har sedan tidigare kommit överens om ett mål att tillväxten efter 2020 ska vara koldioxidneutral. 

Det ska ske genom frivillig klimatkompensation, så som trädplanteringar. Men upplägget har mött skarp kritik från miljörörelsen, som pekat på behovet av att de facto minska utsläppen. Tidigare projekt med klimatkompensation har också sågats i ett flertal utvärderingsrapporter och granskningar. 

Läs mer: Så kan naturen hjälpa eller stjälpa i klimatarbetet 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV