Radar · Djurrätt

Ökad efterfrågan på burfåglar i Indonesien

I Indonesien är inburade fåglar lika vanliga husdjur som katter och hundar är i västvärlden.

Efterfrågan på vilda fåglar till husdjursmarknaden ökar i Indonesien mycket på grund av allt populärare fågelsångstävlingar med stora prissummor.

I Indonesien är burfåglar ett vanligt husdjur. På till exempel ön Java i Indonesien finns det nu fler sångfåglar i burar än det finns vilda fåglar i skogarna och intresset för burfåglar har slagit hårt mot flera arter, skriver Natursidan.

En annan bidragande orsak till minskningen av vilda fåglar är att Indonesiens skogar utsatts för omfattande avverkning.

En studie från 2019 visade att på Java hålls 66–84 miljoner sångfåglar i fångenskap, enligt Birdlife. Ett exempel är staren eller ”javan pied starling” som finns i cirka en miljon exemplar som husdjur, men knappt 50 exemplar lever i det vilda på ön.

I de allt populärare sångtävlingarna finns stora priser att vinna med prissummorna upp till 700 000 kronor. Naturorganisationen Burung Indonesia beräknar att fem miljoner fåglar deltar i dessa tävlingar. Sångtävlingarna har även börjat sprida sig till andra länder i Sydostasien,  skriver Natursidan.

Nyligen lade Naturvårdsunionens (IUCN) till 16 arter på listan med fåglar som påverkas oroväckande mycket av handeln. Sammanlagt finns nu 44 arter uppsatta på listan. 21 av dem är globalt hotade och nio är akut hotade.