Radar · Nyheter

Kvinnor övermedicineras – för att läkemedelstester gjorts på män

Trötthet och huvudvärk är vanliga läkemedelsbiverkningar.

I över 9 fall av 10 har kvinnor värre bieffekter från läkemedel – för att de historiskt sett har testats enbart på män. Det visar en ny amerikansk studie.

I över 9 fall av 10 har kvinnor värre bieffekter från läkemedel – för att de historiskt sett har testats enbart på män. Det visar en ny amerikansk studie.

Kvinnor som äter läkemedel upplever bieffekter nästan dubbelt så ofta som män. Det är resultatet från en färsk studie från University of California, Berkeley och University of Chicago.

Antidepressiva, hjärt- och kärlmedicin och smärtstillande medel fanns bland de 86 mediciner som visade könsskillnader i biverkningar mellan män och kvinnor.

– När det gäller läkemedelsförskrivning märks att tillvägagångssättet ”one-size-fits-all” inte fungerar, och eftersom kliniska studier domineras av män drar kvinnor drar det kortaste strået, säger Irving Zucker, professor emeritus i psykologi och integrativ biologi ivd Berkeley i ett pressmeddelande om studien.

Könsskillnader

I över 90 procent av fallen var kvinnors bieffekter allvarligare än mäns. Bland dem fanns illamående, huvudvärk, depression och hallucinationer.

Vad beror då könsskillnaderna på? Kvinnor i genomsnitt lägre kroppsvikt och högre andel fett i kroppen. De får därför högre koncentrationer av läkemedlet i sitt blod om de ges samma dos som är utprovad för en genomsnittlig man. ”Under optimala förhållanden borde dosen baseras på milligram per kilo kroppsvikt” skriver forskarna i studien.

Men det kan finnas fler förklaringar till att kvinnor får fler och allvarligare biverkningar än män. Könsskillnader finns även när det gäller ämnesomsättningen och hur upptaget av olika substanser fungerar i kroppen.

En ytterligare möjlig förklaring är att amerikanska kvinnor – liksom svenska – använder mer läkemedel än män. Att äta flera olika mediciner samtidigt kan öka bieffekterna. 

Det kan även vara så att kvinnor rapporterar in biverkningar oftare än män, skriver forskarna.

Därför har kvinnor stängts ute

Orsaken till att kvinnor förr totalt stängdes ute från läkemedelstester var en tro på att kvinnors hormonella variationer gjorde dem svåra att studera. Felaktigt, understryker forskarna.

Fram till sent 1990-tal var kvinnor i fertil ålder utestängda på grund av att man var orolig att riskera skada foster.

– Att negligera kvinnor är utbrett, Till och med i djurstudier har de flesta individer varit hanar, fortsätter Zucker.

Under de senaste åren har allt fler kvinnor inkluderats i läkemedelsstudier – inte minst för att USA:s hälsodepartement NIH krävt det för att finansiera kliniska studier. Men enligt Zucker misslyckas även många nya studier att analysera könsskillnaderna i hur människor reagerar på ämnena.

I vissa fall har USA:s läkemedelsmyndighet FDA reagerat, och rekommenderar lägre doser för kvinnor. Som med sömntabletten Ambien, som orsakar ökad risk för trafikolyckor under nästkommande dag, eftersom den fortfarande påverkar hjärnan.

Forskarna rekommenderar dock lägre doser till kvinnor för en lång rad läkemedel, och hoppas att såväl läkare som läkemedelsindustrin ska bli mer medvetna om problemen.

Studien är publicerad i tidskriften Biology of sex differences.