Radar · Nyheter

Smittsam mask kan ändra röd ekorres personlighet

Den röda ekorren hotas av den grå och invasiva släktingen från Nordamerika.

Runtom i Europa hotas den ursprungliga röda ekorren av en invaderande grå släkting som kan bära på parasitmask. Ny forskning visar att smittade röda ekorrar kan både bli mer stressade och slöa, enligt natursidan.se.

Ännu så länge är det framför allt i Storbritannien och Italien som den invasiva, invaderande grå ekorren från Nordamerika håller på att konkurrera ut den inhemska röda.

Den grå ekorren har kommit till Europa och andra delar av världen genom import till exempelvis djurparker. Ibland har den själv lyckats att rymma och ibland har människor släppt ut den främmande arten i naturen.

I Sverige finns den grå ekorren med på Naturvårdsverkets lista över invasiva, främmande arter som behöver stoppas från att etablera sig i Sverige. Men i dagsläget  är det oklart om det finns några fria exemplar här, däremot har vi den grå ekorren hos oss på en del djurparker.

Vad är det då som gör att den grå ekorren ses som ett hot? Den förstör träd och tar bort bark i större omfattning  än den röda ekorren. Den grå äter också fågelägg och fågelungar, till skillnad från den röda och reproducerar sig snabbare.

Ny upptäckt

– Att vår röda ekorre hotas med utrotning på grund av införandet av en ”främmande” art, den nordamerikanska grå ekorren, har blivit allmänt känt. Det konstaterar forskarna Francesca Santicchia och Lucas Wauters från Guido Tosi Research Group, vid University of Insubria i Italien, uppger natursidan.se.

Men de här forskarna kan nu presentera en ny upptäckt. En faktor som både stressar och slöar till den röda ekorren, som helt enkelt gör den mindre livskraftig.

Den grå ekorren kan smitta den röda med en parasitmask som gör att den äter sämre, får svårare att föda upp ungar och överleva. Det här kan vara en bidragande orsak till utrotning av den röda ekorren i Italien om några år, berättar forskarna för natursidan.se.

Hur kan man lösa det här problemet? I Skottland har forskare kommit fram till  att ett annat inhemskt djur kan ta hand om det här yttre hotet. Istället för att jägare kliver in och försöker skjuta av beståndet.

Det har nämligen visat sig att mårdar gärna äter grå ekorrar men däremot inte röda. Prover från mårdarnas avföring bekräftar det.

I områden där det finns mårdar, blir de grå ekorrarna mer stressade och lyckas inte föröka sig i samma utsträckning som vanligt.  Och där kan den röda ekorrstammen växa till sig.

Jakt på ekorre har varit förbjudet de senaste arton åren i Sverige.  Men Svenska Jägareförbundet vill gärna se att det blir tillåtet igen, något som också Naturvårdsverket har föreslagit.

Naturskyddsföreningen ser däremot ingen anledning till varför det skulle bli lagligt igen eller varför en utökad jakt på vissa andra djur skulle vara motiverad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV