Radar · Djurrätt

Människor behöver läkemedel – djur får avstå

Vid intensivvård används anestesiläkemedlet propofol.

Med anledning av coronakrisen uppmanar Läkemedelsverket landets alla veterinärer att begränsa användningen av anestesiläkemedlet propofol till djur.

Läkemedlet anses som ”kritiskt viktigt” vid vård av patienter med covid-19 och nyligen meddelade sjukvården att den befarar brist på propofol. För att motverka att det uppstår en bristsituation har sjukvården undersökt möjligheterna att använda en beredning av propfol som är godkänd för djur, och Läkemedelsverket har meddelat att detta – under vissa förutsättningar – är möjligt.

Därför uppmanar Läkemedelsverket och Jordbruksverket nu till ”största möjliga återhållsamhet” i förskrivningen av dessa läkemedel till djur. Om detta inte hjälper och om det blir nödvändigt kan Läkemedelsverket tillfälligt begränsa veterinärernas förskrivningsrätt av dessa läkemedel, med hänvisning till behovet för vård av intensivvårdspatienter.