Radar · Nyheter

Läkare utan gränser vädjar: Släpp fram vår utrustning

Läkare utan gränser har svårt att få fram skyddsutrustning och annat material till de platser där man gör insatser under pandemin.

Stängda gränser och exportstopp lägger krokben för hjälporganisationer. Läkare utan gränser vädjar till den svenska regeringen att agera. Samtidigt varnar man för svåra konsekvenser på sikt av att bekämpning av andra sjukdomar får stå tillbaka.

Läkare utan gränser har på kort tid ställt om en stor del av sin verksamhet för att kunna hjälpa till att hantera pandemin. Men svårigheterna är många, inte minst när det gäller att skicka den utrustning som behövs från europeiska lager till de platser runt om i världen där man arbetar.

– Världen har ju i princip stängt ner och det får massiva konsekvenser. Det har varit otroligt svårt att få iväg material, säger Katrin Kisswani, ordförande för Läkare utan gränser.

Organisationen har fått lägga ner ett stort arbete med att söka en stor mängd tillstånd för att kunna utföra transporter. Dessutom har de exportstopp som bland annat Frankrike lagt på skyddsutrustning ställt till problem.

Läkare utan gränser vädjar till regeringar och myndigheter runt om i världen att underlätta distributionen. Den svenska regeringen bör ta ansvar, inte minst på EU-nivå, menar man.

– Sverige är en stor humanitär aktör, vi bör absolut agera, säger Katrin Kisswani.

Svårigheterna till trots bedriver Läkare utan gränser nu arbete i ett 40-tal länder, både med att behandla covid-19-patienter och med att förhindra smittspridning. Samtidigt finns en stor oro för vad kan innebära på sikt när så mycket fokus riktas mot coronapandemin. Katrin Kisswani nämner bekämpning av HIV, tuberkulos och mässlingsutbrott som exempel på sådant som riskerar att få stå tillbaka när såväl hjälporganisationer som den ordinarie sjukvården tvingas prioritera.

– Det finns så många andra sjukdomar som inte kan försummas. Vi måste göra allt vad vi kan för att inte avbryta sjuka människors behandlingar och se till att de kommer till vården. Det här glöms bort och försvinner under radarn idag, säger Katrin Kissmwani.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV