Radar · Inrikes

Unik livsstil förklarar kedjeflytt

Forskare har försett 102 tornseglare från olika delar av Europa med apparatur som gjort det möjligt att avgöra var de befunnit sig vid olika tidpunkter.

Tornseglaren är i ständig rörelse i luften tio månader om året. Det kan förklara fågelns ovanliga flyttmönster – tornseglaren är en kedjeflyttare.

Forskare har försett 102 tornseglare från olika delar av Europa med apparatur som gjort det möjligt att avgöra var de befunnit sig vid olika tidpunkter. Totalt har 14 universitet och fågelskyddsorganisationer deltagit i studien, som pågått i elva år.

Det visar sig att tornseglare från Sverige och andra delar av norra Europa anländer till södra Afrika mellan fyra och sex veckor senare än tornseglare från Sydeuropa.

Då har de sydeuropeiska tornseglarna redan dragit iväg ännu längre söderut på den afrikanska kontinenten, där tillgången på föda i form av insekter är ännu bättre.

Ovanligt med kedjeflytt

Detta flyttmönster, så kallad kedjeflyttning, är ovanligt bland fåglar. Tidigare har det bara observerats hos två arter, amerikansk sparvhök och havssula.
Det vanliga är annars så kallad överhoppsflyttning, som innebär att de fåglar som anländer först hävdar revir och ockuperar området de kommit till, så att de som anländer senare får flyga över det upptagna området och försöka hitta eget revir ännu längre bort. Så gör nästan alla andra fåglar, berättar professor Susanne Åkesson i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Unik livsstil

Orsaken är troligen tornseglarens unika livsstil. Den som flyger omkring i luften tio av årets tolv månader behöver mycket energi och därmed föda i form av insekter och har dessutom svårt att hävda revir.

Susanne Åkesson imponeras av tornseglarna: ”Jag tycker det är så häftigt att de kan veta var födan finns och när de ska befinna sig just på den platsen. De flyttar över kontinenter på ett sätt som säkerställer att de hela tiden har tillgång till föda och överlever – de blir över 20 år gamla”, säger hon i pressmeddelandet.

Fakta: Tornseglare

Namn: Tornseglare kallades tidigare tornsvalor, men det är missvisande eftersom tornseglaren inte är någon svala. På latin är namnet Apus apus.

Livsstil: Tornseglaren bygger helst bo i anslutning till hus eller klippstup. När den inte är i boet är den ständigt flygande. Råkar den landa på marken kan den inte komma upp i luften på egen hand.

Livslängd: Den högsta kända åldern är 21 år.

Utbredning: Finns sommartid i hela landet förutom i fjällkedjan. Anländer till Sverige i maj och flyger tre månader senare söderut. Vintern tillbringas i Afrika söder om Sahara.
Källa: Naturhistoriska riksmuseet