Radar · Politik

EU-parlamentet: Klimatpengar får gå till fossilgas – ”Brutal greenwashing”

Med ett tiotal rösters övervikt röstade EU-parlamentet för att klimatomställningsfonden får användas till fossilgas.

EU:s klimatomställningsfond ska kunna användas för investeringar i fossilgas, enligt EU-parlamentet. Svenska ledamöter är kritiska och hoppas att ministerrådet håller fast vid sitt nej till gas. V och MP vill stoppa hela fonden om parlamentets linje ska gälla.

Under onsdagseftermiddagen väntas EU-parlamentet rösta för att inrätta en klimatomställningsfond. I fonden avsätts motsvarande runt 180 miljarder kronor för att hjälpa till med omställningen, främst i länder som är tungt fossilberoende när det gäller elproduktion och uppvärmning.

När parlamentet under måndagen röstade om vilka villkor som ska gälla för fonden blev resultatet en besvikelse för flertalet svenska ledamöter. Enligt beslutet ska fonden kunna användas för investeringar i det fossila bränslet naturgas för att ersätta exempelvis kolkraft, vilket inte minst många ledamöter från kolberoende länder i östra Europa röstade för.

– Det är inte rimligt att stödja den typen av investeringar då det får långsiktiga konsekvenser för vår möjlighet att minska utsläppen, säger Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker.

EU-parlamentet vill visserligen omgärda stöd till naturgas med villkor som i korthet går ut på att inga andra alternativ ska anses finnas till hands. Det duger inte, menar kritikerna.

– Om man måste använda fossilgas får man väl använda nationella pengar, låt oss hålla klimatomställningsfonden fossilfri, säger Erik Bergkvist, socialdemokratisk EU-parlamentariker.

Socialdemokrater och konservativa säger ja

Vänsterpartiets och Miljöparitets ledamöter tycker att beslutet är så dåligt att de kommer att rösta nej till hela fonden i onsdagens slutomröstning.

– När vi nu har chansen att avveckla fossil energi är det här ingenting annat brutal greenwashing, säger vänsterpartisten Malin Björk.

Den stora konservativa, socialdemokratiska och konservativa grupperna i parlamentet kommer att av allt att döma rösta ja i slutomröstningen, vilket innebär att förslaget får majoritet. Därefter kommer EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet förhandla fram vad som ska gälla.

Ministerrådet har tidigare ansett att fonden inte ska kunna användas för fossilgas, vilket de kritiska svenska ledamöterna nu hoppas att rådet ska lyckas övertyga parlamentet om.