Radar · Inrikes

Gymnasiesärskolans elever ofta sysslolösa efter skoltiden

Ny forskning visar att många unga med intellektuell funktionsnedsättning saknar sysselsättning efter gymnasiet.

Många unga med intellektuell funktionsnedsättning saknar sysselsättning efter gymnasiet. Det visar ny forskning från Högskolan i Halmstad.

Det är Renée Luthra, doktorand inom hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad, som presenterar de nya forskningsresultaten.

I sin studie, där hon har utgått från tidigare forskning från högskolan, har Renée Luthra kartlagt gruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning. Mer specifikt har hon undersökt hur många det är som inte har någon sysselsättning efter grundskoletiden.

Med ”sysselsättning” menar Renée Luthra att man har en anställning, att man påbörjat en utbildning eller att man är involverad i daglig verksamhet. Gruppen i fråga har samlats under benämningen ”Need” (Not in employment, education or daily activity).

– Det är en betydande grupp personer som är Need. Det gör det viktigt att öka kunskapen om varför de är Need och förstå faktorerna bakom, säger Renee Luthra, i en intervju som publicerats på sajten forskning.se.

Enligt Renee Luthras forskning är var fjärde tidigare elev från gymnasiesärskolan utan sysselsättning efter skoltiden. Orsakerna är inte alltid lätta att ringa in men Renee Luthra lyfter fram faktorer som barriärer på arbetsmarknaden, svårigheter med stödsystem och negativa attityder.

– Det handlar inte bara om individen, även om det också är viktigt, utan det handlar mycket om olika miljöer som i interaktionen med individen ibland hjälper och ibland försvårar när det gäller att hitta en sysselsättning, säger hon till forskning.se.

Läs mer: Här kan du ta del av studien i sin helhet