Radar · Nyheter

Krav på regeringen: Agera mot rasismen mot samer

Girjasdomen väckte jubel och glädje hos många  – men också ilska och hat.

Efter domen i Girjas-målet har samer utsatts för hot och hat. Domen gav Girjas sameby ensamrätt till jakt och fiske och det har väckt ilska bland den övriga befolkningen i området. Nu kräver bland andra Naturskyddsföreningen att staten tar rasismen mot samer på allvar.

I slutet av januari avgjorde Högsta domstolen den långdragna tvisten om rätten att jaga och fiska i fjällområdet där Girjas sameby ligger. Men de infekterade konflikterna tog inte slut med det. Ilskan var stor hos många icke-samer i området, men också bland icke renskötande samer som inte omfattas av rätten till jakt och fiske.

Rapporterna har varit många om hat och direkta mordhot på sociala medier efter domen. Och det har inte stannat vid det. Den 23 februari hittades rester av ihjälskjutna och plågade renar, dumpade i svarta plastsäckar längs E4 norr om Gällivare.

I ett gemensamt uttalande kräver nu Naturskyddsföreningen och Civil rights defenders att staten agerar, både genom rättsväsendet och med politiska beslut.

”Vi förutsätter att polisen tar händelserna på största allvar och prioriterar utredning av de misstänkta hatbrott som begåtts”, skriver organisationerna och forsätter:

”Regeringen bör vidta åtgärder för kunskapsspridande om samers historia, rättigheter och situation i dag.”

Organisationerna uppmanar också staten att ratificera FN-konventionen från 1989 för ulfolks rättigheter, ILO 169.