Radar · Migration

KD och SD går ihop om arbetskraftsinvandring

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna agerar gemensamt i riksdagen för skärpta regler för arbetskraftsinvandring.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gör nu gemensam sak för att försöka skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring. 

På tisdag lägger partierna ett gemensamt initiativ i socialförsäkringsutskottet med krav på skärpta direktiv till regeringens utredning om arbetskraftsinvandring. Partierna vill lägga till fyra krav.

Arbetskraftsinvandring, även om lönen understiger meddellönen, ska bara få ske om det är ett bristyrke. För övriga yrken ska dagens lönegolv på 13 000 kronor per månad höjas till 35 000 kronor. För dem som arbetskraftsinvandrar ska försörjningskrav för familjemedlemmar gälla. 

För det fjärde vill de två partierna att möjligheten till så kallat spårbyte avskaffas. Spårbytet innebär i dag att personer som fått avslag på sin asylansökan i stället kan ansöka om arbetstillstånd.