Radar · Morgonkollen

Fler personer smittade utanför Kina

Ett av sjukhusen i Wuhan i Kina där coronaviruset först började spridas.

Antalet rapporterade coronavirusfall utanför Fastlandskina överstiger nu antalet inom landet enligt siffror från WHO, rapporterar CNN.

Kina, där coronaviruset först spreds i slutet av förra året, har fortfarande fler bekräftade fall än något annat land – över 80 000.

Men samtidigt som antalet nya fall minskar i Kina ökar de drastiskt i andra länder. I Italien har till exempel hittills över 24 000 fall rapporterats och i Iran handlar det om nära 14 000.

Efter att kraftigt ha begränsat smittspridningen inom Kina är man från myndighetshåll nu orolig för att smittan förs in från utlandet. Kinesiska myndigheter uppger att under de senaste dagarna har fler fall av coronaviruset upptäckts hos personer som kommit till landet, än vad som har upptäckts hos landets invånare.

Över 3 000 personer har hittills avlidit i Kina på grund av coronaviruset. Men av de över 80 000 som har smittats har de flesta tillfrisknat och i dagsläget är färre än 10 000 smittade i Kina.

Globalt har över 6 000 personer avlidit till följd av coronaviruset och med 268 avlidna under ett dygn har Italien gått förbi Kina i antalet döda under en dag.