Glöd · Debatt

”Den högmodiga människan kan inte se verkligheten”

Tre exemplar av Antropos hybristes, den storhetsvansinniga människan, på Wall street 2018.

DEBATT En varelse som systematiskt förstör sin egen livsmiljö, förtjänar hon epitetet Homo sapiens?

Nu i coronatider borde vi verkligen ta oss tid att fundera över ordens betydelse. I Sverige säger vi solidaritet med fattiga länder, samtidigt som vi konsumerar som om det fanns tre jordklot. Vi talar om ekonomisk tillväxt men menar egentligen ökad konsumtion av naturresurser. Vi säger livskvalitet men menar egentligen att vi själva ska leva gott på bekostnad av förstörd natur och exploatering av fattiga människor.

Einsteins relativitetsteori och kvantfysiken har i grunden förändrat vår världsbild, samtidigt som den ”newtonska” världsbilden fortfarande dominerar vårt samhälles sätt att tänka och organisera sin resursomsättning. Det västerländska industrisamhället är i sin nuvarande form en ohållbar konstruktion, ett faktum som få av dagens makthavare vågar tillstå.

Flertalet av dagens politiker lever kvar i en utopisk drömvärld, i vilken ekonomisk tillväxt sker utan exergiförluster. Man tror uppenbarligen att det räcker med att räcker med lite finjusteringar här och var för att vända utvecklingen. Lite strängare utsläppsregler, några skärpta gränsvärden och vips är krisen över.

Sannolikheten är stor att det nuvarande industrisamhällets konsumtions- och produktionsmönster utlöser irreversibla processer som inte står i mänsklig makt att hejda när de väl kommit igång, till exempel en avsmältning av polarisarna eller uppkomsten av nya främmande sjukdomar.

Så för att svara på min egen fråga, så anser jag att Homo sapiens är en felaktig benämning. Anthropos hybristes är en mera adekvat benämning på den varelse vars högmod och självöverskattning hindrar henne från att göra sig en autentisk världsbild.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV