Intro

Välkommen till dagens Syre!

Ursprungsbefolkningar bor ofta i områden med rik biologisk mångfald och stölder av mark är inget nytt. Men när stater nu hamnar i coronakris ökar trycket ytterligare. Även andra aktörer – som karteller, skogsskövlare och företag – passar på när den polisiära närvaron minskat till följd av pandemin. 

På hemmaplan pågår en tvist om hur Girjasdomen ska tolkas i praktiken. Girjas sameby vann upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske i området och Svenska samernas riksförbund tycker inte att externa aktörer ska vara med och sätta ramar för den utredning som nu ska följa. Sportfiskarna och Svenska jägareförbundet är dock inte med på det.

I dag rapporterar vi också om hur japanska forskare med hjälp av nya klockor med superprecision kunnat visa att tiden går långsammare när gravitationen minskar – endast 450 meter upp från marken. Tidigare har sådana experiment endast kunnat utföras på enorma avstånd i rymden.

Trevlig läsning!