Radar · Miljö

Kommuner i Sverige viktiga bi-räddare

En variation av blommor gynnar många bin.

Omkring en tredjedel av de 270 vilda biarter som finns i Sverige är i dag hotade. Men många kommuner satsar aktivt på att rädda dem. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen.

– Hotet mot våra vilda bin och andra pollinatörer är en allvarlig miljöfråga. Pollinatörer är oerhört viktiga för oss människor och för den biologiska mångfalden. Därför är det så glädjande att många kommuner arbetar aktivt för att rädda bina, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Organisationen har i rapporten lyft upp 18 positiva exempel på kommunerna runtom i landet som gör lite extra för att gynna bina.

Vaxholm är ett bra exempel. Där har kommunen tagit fram en pollineringsplan som ska underlätta för pollinatörerna i den urbana miljön. De har också tagit fram ett ”rabattrecept” för att hjälpa de som arbetar med att sköta parker och grönområden.

Rapporten lyfter upp olika typer av områden där kommunernas arbete visar på en styrka. Ny markanvändning är ett sådant. I Årjäng har man till exempel gjort om en gammal tågperrong till en fjärilspark och i Örkelljunga blev ett gammalt grustag omvandlat till biparadis.

Andra kommuner, som Lund, Kristianstad och Helsingborg har satsat på att få till ett bivänligt jordbrukslandskap, med hög andel ekologisk odling och sammanhängande grön infrastruktur.

Även den större staden Göteborg finns med bland exemplen. Staden uppmärksammas för att den jobbar aktivt och brett över flera förvaltningar och på flera platser i staden.

– Det här är bara några exempel på kommunernas innovativa och viktiga insatser. Vi hoppas nu att alla kommuner runt om i landet hittar inspiration och får nya insikter och hjälper till att få hela Sverige att surra, säger Karin Lexén i meddelandet.

Fakta: Kommunerna som lyfts fram i rapporten

Göteborg – Ett mångsidigt arbete för att gynna pollinatörer. 
Hallstahammar – Nya vägar för samarbete genom kommunens grönstrukturplan. 
Helsingborg – Sammanhängande grön infrastruktur i stad och jordbrukslandskap.
Jönköping – 83 hektar slåtteräng i kommunen. 
Karlskrona – Skolor och parkförvaltning i projekt för biologisk mångfald. 
Kristianstad – Ett samverkande projekt för pollinatörsvänligt jordbruk. 
Landskrona – Artrikt område efter uppröjning och praktiska insatser. 
Leksand – Ett envist bekämpande av invasiva arter. 
Linköping – Ett av landets mest artrika områden med 120 arter vildbin. 
Luleå – Nya mål för ett kommunövergripande arbete med grön infrastruktur. 
Lund – Högst andel ekologisk mat av Sveriges kommuner. 
Säter – Sandig mark och gamla träd, är en tillgång för att knyta ihop grönstrukturen. 
Södertälje – Helhetsgrepp om grön infrastruktur med kommunal pollineringsplan. 
Vaxholm – Biologisk och ekologisk kunskap konkretiseras i rabattrecept. 
Årjäng – Fjärilspark och rekreationsområde på gammal tågperrong.  
Örnsköldsvik – Samverkansprojekt för omställning av grönytor. 
Örkelljunga – Nedlagt grustag omvandlat till biparadis. 
Östersund – Utöka kommunens blommande mark, ett steg i taget. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV