Radar · Inrikes

Svenskarnas klimatångest har ökat under pandemin

Klimatångesten ökar bland svenska folket, visar en ny Sifo-undersökning.

Svenskarnas klimatångest har ökat sedan i fjol, visar en ny Sifo-undersökning. Detta trots en klimatrapportering som hamnat lite i skymundan på grund av coronapandemin, skriver IT-hållbarhet.

Enligt undersökningen, som har genomförts på uppdrag av elbolaget GodEl, har klimatångesten ökat hos svenska folket under 2020. I år svarade mer än varannan svensk, 54 procent, att de har klimatångest. Motsvarande siffra i fjol låg på 50 procent.

– Att fler mår dåligt över klimatförändringarna kan betyda att kunskapen och insikten i frågan har ökat. Klimatförändringarna fortsätter att påverka oss även när det kommer pandemier eller kriser. För en del kan pandemin faktiskt ha bidragit till att de har haft tid att fundera mer över klimatförändringarna, säger Emmy Tollin, hållbarhetsansvarig på GodEl, till IT-hållbarhet.

De nya siffrorna visar också att ökningen är störst bland män. I våras svarade hela 43 procent av männen att de har klimatångest, i jämförelse med 36 procent under 2019. Men det är fortfarande en högre andel kvinnor som upplever sig ha klimatångest. 66 procent av kvinnorna svarade de har klimatångest, en ökning med två procentenheter från fjolårets 64 procent.

Fler tar klimataktion

Den växande klimatångesten har också fått fler att ta klimataktion.  Nästan hälften, 48 procent, av de tillfrågade under 2020 har svarat att de ändrat på sina res-, konsumtions- och matvanor i hög utsträckning för klimatets skull. Under 2019 låt motsvarande siffra på 39 procent.

– Om vi agerar i vår vardag, är medvetna konsumenter och tar det ansvar som vi kan som individer så sätter vi också klimatet högt högt upp på agendan, säger Emmy Tollin.

Tio procent av de tillfrågade svarade att de inte har gjort någon förändring alls.