Radar · Arbetskritik

Risken för psykisk ohälsa hög bland vårdanställda

Allt fler anställda inom vården drabbas av psykisk ohälsa, enligt en rapport från Försäkringskassan.

Utmattningssyndrom och andra diagnoser relaterade till psykisk ohälsa blir allt vanligare hos vårdpersonal i Sverige. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Det är framförallt barnmorskor samt sjuksköterskor inom psykiatri och geriatrik som löper särskilt stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, enligt Försäkringskassan. Även grundutbildade sjuksköterskor ringas in som en riskgrupp.

Mer specifikt handlar det om stressrelaterad psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser och utmattningssyndrom. Sett till 2020 års första kvartal relaterades 41,3 procent av alla sjukfall hos landets vårdpersonal till psykisk ohälsa.

Större risk för kvinnor att sjukskrivas

Undersökningen från Försäkringskassan visar också att kvinnor drabbas hårdare än män, där risken att sjukskrivas är 25 procent högre.

Man pekar också på att den stressrelaterade psykiska ohälsan är vanligast inom åldersspannet 30-39 år, vilket kopplas samman med familjelivet. Småbarnsår och ett större ansvarstagande i hemmet är en starkt bidragande orsak, enligt undersökningen.

Ökad sjukfrånvaro att vänta

Alexander Wilczek, tidigare verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik, som har en lång erfarenhet av att behandla vårdpersonal med utmattningssyndrom, tror på en ökning av stressutlösta sjukdomsfall i höst. Inte minst med tanke på coronapandemin.

– Vi kommer få se en del ptsd-liknande tillstånd (posttraumatisk stresssyndrom, reds anm), många har befunnit sig i väldigt dramatiska och svåra situationer, säger han till Vårdförbundets tidning Vårdfokus, och fortsätter.

– Iva-sjuksköterskor som inte kunnat hålla döende i handen, eller att väcka upp en människa ur respirator till en omgivning där alla bär skyddsmasker och anhöriga inte får närvara. Det ställer kolossalt höga krav på medmänsklighet.

Läs också: Så stöttar du kollegan som närmar sig kollapsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV