Radar · Migration

Hindrat biståndsarbete får dödliga konsekvenser i Jemen

En kvinna går på en kyrkogård i Sanaa i Jemen, där offer för den pågående konflikten ligger begravda.

Biståndsarbetare hindras systematiskt från att nå de mest behövande i Jemen och det får dödliga konsekvenser. Det beskriver en ny rapport av Human Rights Watch, som pekar ut såväl Houthirebeller, regeringsstyrkor samt separatistgruppen Södra övergångsrådet. Samtidigt har en stor del av biståndet till landet dragits in.

Trots att behovet av hjälpsändningar ökat i Jemen under coronapandemin så har det internationella stödet minskat drastiskt, delvis beroende på att det hindras från att nå ut.

”Miljontals människor har lidit i Jemen eftersom Houthierna och andra jemenitiska myndigheter har förnekat FN och andra biståndsorgan obehindrad tillgång till människor i nöd,” säger Gerry Simpson, biträdande kris- och konfliktdirektör på Human Rights Watch och författare till rapporten, i ett uttalande. ”Jemens decimerade hälso- och sjukvårdssektor och den okontrollerade spridningen av Covid-19 gör hindrandet och den senaste tidens minskade givarhjälp katastrofal.”

Den värsta humanitära katastrofen i världen

Den 65-sidiga rapporten bygger på intervjuer med såväl jemenitiska sjukvårdsarbetare som internationella biståndsarbetare från FN och icke-statliga organisationer samt givarrepresentanter. De beskriver hur de möter en rad olika hinder i sitt arbete: hundratals förordningar som begränsar deras arbete, långa handläggningstider för att godkänna biståndsprojekt, blockering av biståndsbedömningar, försök att kontrollera övervakningen av bistånd, våld mot biståndsarbetare liksom försök att få inflytande över stödmottagarlistor i syfte att rikta stödet mot regeringstrogna personer.

Detta sker mot bakgrunden av att sjukvårdssystemet i Jemen blivit utarmat efter år av konflikt och ekonomisk kris. FN har beskrivit landets situation som den värsta humanitära katastrofen i världen och uppskattar att 80 procent av de 30 miljoner människor som bor i landet har behov av någon form av hjälp.

Coronapandemin har lett till ytterligare prövningar det senaste halvåret. Officiella siffror visar att Jemen i slutet av augusti registrerat 1950 fall av Covid-19 och 564 dödsfall. Men det verkliga antalet befaras vara betydligt större, givet det försvagade sjukvårdssystemet, en befolkning med försämrat immunförsvar och ett begränsat antal tester. Human Rights Watch skriver också att Houthirebellerna enligt uppgift varnar sjukvårdspersonal för att rapportera om covid-19-fall.

Resultat: givare skär ner bistånd när det inte når ut

Houhtirebellerna har svarat på HRW;s rapport och menar att de saknar grund och att anklagelserna från biståndsorganisationerna följde ”politiska order” från USA. Varken den jemenitiska regeringen eller Södra övergångsrådet har uttalat sig om rapporten.

Problemen med att få det humanitära biståndet att komma fram har också lett till ett annat problem: att många givare skär ner på sina bistånd, då det blir svårt att ge garantier för att pengarna i slutändan når dit de ska. I slutet av augusti hade FN:s biståndsorgan bara tagit emot 24 procent av det stöd som de sökt för året och som skulle uppgått till 3, 4 miljarder dollar.

Men ett kraftigt minskat bistånd förvärrar det redan svåra läget i landet. Gerry Simpson på HRW säger i uttalandet att ”givare bör samarbeta på högsta möjliga nivå med Houthierna och andra myndigheter och pressa på för att stoppa blockeringar och avledningar och fortsätta att stödja humanitära grupper som når människor i nöd, trots de enorma utmaningarna.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV