Radar · Utrikes

Fler tar bilen men färre reser kollektivt

Snigelfart på motorvägen i Peking.

Världens städer fylls återigen av fordon och på sina håll är trafiken lika tät som före pandemin. En förklaring till trängseln är ändrade resvanor i virusets kölvatten – fler tar egen bil medan färre reser kollektivt.

När pandemin slog till och länder stängde ned minskade resandet kraftigt. Men sedan slutet av sommaren har det ökat igen, enligt data från gps-företaget Tomtom.

I metropoler som New York, London och Paris ökar vägtrafiken sakta men säkert. I Moskva och Peking är den redan lika tät som innan nedstängningarna. Och i en del mindre europeiska städer som Genève har trängseln redan överstigit 2019 års nivåer.

Alla trafikslag ökar dock inte lika mycket.

Data från kollektivtrafikappen Transit, som täcker 175 storstadsområden världen över, visar att antalet kollektiva resor ökar betydligt långsammare än antalet privata resor. Förklaringen tros vara att de som har möjlighet hellre väljer egen bil än exempelvis buss, i syfte att undvika att exponeras för coronaviruset.

Ytterligare ett tecken på den ökande fordonstrafiken är att försäljningen av drivmedel har tagit ett skutt. Enligt norska analysföretaget Rystad Energy ökade efterfrågan med i genomsnitt 700 000 fat om dagen under de tio första dagarna i september, jämfört med i somras. En ökning som emellertid sker från den lägsta nivån på många år.