Radar · Utrikes

Farcledarnas ursäkt: ”Från djupet av hjärtat”

Rodrigo Londoño, ledare för den tidigare gerillan och numera politiska partiet Farc.

Ledarna för colombianska Farc går ut med en offentlig ursäkt till alla de som kidnappades av den tidigare gerillan.

”Vi är här för att, från djupet av vårt hjärta, offentligen be samtliga av våra kidnappningsoffer och deras familjer om ursäkt”, lyder uttalandet från ledarna för Farc, som ombildades till politiskt parti i och med fredsavtalet med regeringen 2016.

Bland de åtta undertecknarna finns partiordföranden, den före detta gerillaledaren Rodrigo Londoño.

Efter att ha reflekterat på djupet över sin inblandning i det över 50 år långa inbördeskriget, fortsätter Farcledarna, ”vill vi säga er att kidnappningarna var ett allvarligt misstag som vi måste be om ursäkt för”. Brotten lämnade djupa själsliga sår hos offren och skadade för alltid Farcs legitimitet och trovärdighet, tillägger de.

De säger sig känna särskild skam över att inte ha hörsammat en cancersjuk och döende pojkes vädjan om att få träffa sin kidnappade far innan han dog.

Farcledarna har tidigare formellt tagit på sig ansvaret för tusentals kidnappningar inför den specialdomstol som upprättades i och med fredsavtalet. I sin offentliga ursäkt försäkrar de att de kommer att berätta om brotten mer i detalj under den pågående domstolsprocessen.

Anklagade för brott under inbördeskriget kan få rejäl straffrabatt om de erkänner och tar ansvar för sina handlingar.

Domstolen driver processer om flera olika typer av brott under konflikten, däribland om fall där regeringsstyrkorna försökt utmåla civila offer som stridande.