Radar · Inrikes

Regeringens nya besked om äldreboenden: ”Faran är inte över”

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden har förlängts flera gånger.

Från och med 1 oktober upphör besöksförbudet på landets äldreboenden, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff. ”Jag är innerligt glad att besökförbudet upphör från den 1 oktober”, säger socialminister Hallengren.

Socialstyrelsen generaldirektör Olivia Wigzell berättar att myndigheten i sitt underlag till regeringen har vägt fördelar och nackdelar mot varandra. Många äldre har farit illa av förbudet.

– Vi har gjort en samlad bedömning, säger hon, och förklarar att besöksförbudet kan tas bort nu.

Smittspridningen är mindre nu, och det finns dessutom bättre hygienrutiner och möjligheter till testning på boendena, säger hon.

– Men faran är inte över. Ett stort ansvar vilar på den som besöker, på hur man lever och hur man agerar, säger Olivia Wigzell.

Hon berättar också att myndigheten kommer att skicka ut instruktioner till landets kommuner och äldreboenden.

– Socialstyrelsen har i sin rapport till regeringen tagit fram föreskrifter, alltså bindande regler, för besök. Det innehåller bland annat krav på att alla verksamheter ska göra en riskanalys.

Det är viktigt att undvika en anstormning av besökare på boendena då förbudet upphör, poängterar Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson. Han berättar att anvisningar och föreskrifter också kommer att tas fram.

– Vi hoppas alltså att vi ska kunna gå över från ett strikt besöksförbud till en reglerad verksamhet.

Besöksförbudet har gällt sedan den 1 april och har förlängts vid ett flertal tillfällen, efter beslut från regeringen som i slutändan bestämmer. Syftet med förbudet har varit att förhindra smittspridningen av covid-19.

Fakta: Äldre och covid-19

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden har gällt sedan 1 april.
Förbudet är en utgångspunkt, men den verksamhetsansvarige får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
Äldreboenden, eller den mer formella termen ”särskilda boenden” har under coronapandemin varit särskilt utsatta i Sverige.
Nästan hälften, 46,6 procent, av alla dödsfall med bekräftad covid-19 har varit personer som bor på äldreboende, enligt Socialstyrelsens senaste statistik.
Källa: Regeringen, Socialstyrelsen