Radar · Miljö

Väst väljer cykel framför kollektivtrafik

En majoritet av invånarna i Västra Götalandsregionen vill cykla och gå mer, enligt en ny undersökning som Västtrafik låtit göra.

En tredjedel av invånarna i Västra Götaland vill gå och cykla mer och en klar majoritet i tätorterna är positiva till att dessa prioriteras som färdsätt i städerna framför bilar. Det visar en undersökning av västsvenskarnas resvanor, som Västtrafik låtit göra.

Detta är tredje året i rad som Västtrafik frågat 4000 västsvenskar hur de ser på sitt resande idag och i framtiden, för att ta reda på hur de förhåller sig till kollektivtrafiken i regionen.

Årets undersökning visar att antalet västsvenskar som tror på ett ökat resande med kollektivtrafiken i framtiden sjunkit, jämfört med åren innan, från 63 procent i fjol till 41 procent i år.

Fler vill gå och cykla

En tydlig positiv trend i årets undersökning ses dock i attityderna kring gång och cykel som färdsätt. 64 procent av de tillfrågade vill cykla mer medan 62 procent vill gå mer. I samtliga av regionens tätorter är en klar majoritet dessutom positiva till att gång och cykel prioriteras i städerna, framför bilar.

Enligt Västtrafiks vd Lars Backström är årets resultat tätt sammankopplat med coronapandemin och dess effekter på resandet.

– Årets undersökning är präglad av coronakrisen. Det känns väldigt positivt att gång och cykel ökar kraftigt, både för klimatet och för människors hälsa, säger Lars Backström, i ett pressmeddelande.

Men samtidigt som viljan att cykla och gå mer är hög, stiger även andelen som tror på fler bilresor i framtiden. Något som också kan ha påverkats av pandemin. I år svarar 26 procent att de tror på ett ökat resande med bil. 2019 låg motsvarande siffra på 12 procent.

– Det är inte så oväntat att bilen som färdmedel har flyttat fram positionerna jämfört med tidigare års undersökningar, men det är en utveckling som måste vända tillbaka så fort restriktionerna släpper, allt annat vore förödande för klimatet och för folkhälsan, säger Lars Backström.

Tror på varaktig förändring i resandet

Undersökningen visar också att många tror att förändringarna i resvanorna under pandemin, kommer att vara varaktiga. Över hälften av de tillfrågade tror inte att de kommer att resa “som vanligt” igen och nästan varannan vill i framtiden kunna jobba eller studera hemifrån i större utsträckning.

Läs mer: Du kan ta del av undersökningen här.

Hållplats 2020

Tredje året i rad som undersökningen genomförs.

Totalt 4000 svenskar har svarat på enkäten i år.

Respondenterna är i åldrarna 16 år och äldre, bosatta i Västra Götalandsregionen.

Frågorna handlar om hur invånarna i Västra Götalandsregionen ser på resande med kollektivtrafik men också hur de ser på att cykla, gå eller ta sig fram på andra sätt.

Svarsfrekvensen var 44 procent på webb och 32 procent på telefon (2019 var svarsfrekvensen 43 procent).

Undersökningen baseras på en kombination av telefonintervjuer och webbenkäter som genomförs årsvis.

Datainsamlingen genomfördes under perioden 27 maj till 16 juni 2020.

Hållplats 2020 är gjord på uppdrag av Västtrafik och genomförs av Point AB.
Källa: Västtrafik

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV