Radar · Morgonkollen

Svensk överdödlighet inte högst – men längst

Sverige hamnade i medelgruppen när forskare undersökte överdödligheten i 21 länder.

Överdödligheten i Sverige under våren var varken hög eller låg jämfört med andra länder, visar en ny studie. Däremot pågick den under en längre tidsperiod än i andra länder.

Sverige har många gånger pekats ut för att ha en annorlunda strategi och höga dödstal under pandemin. Men överdödligheten i Sverige sticker inte ut jämfört med andra länder, visar en ny studie.

Studien, gjord av forskare vid Imperial College London och publicerad i Nature Medicine Journal, undersökte dödsfall i 21 länder från mitten av februari till slutet på maj i år. Studien tittade på samtliga dödsfall under perioden, inte bara de som orsakats av covid-19.

Ger bättre förståelse

– Pandemin har påverkat människors liv och hälsa på så många sätt. Man kan till exempel ha fått en operation eller behandling fördröjd, eller ha förlorat det stöd man behöver för sina dagliga medicinska behov, säger Vasilis Kontos, som ledde studien, till nyhetsbyrån Reuters.

– Med detta i åtanke blir det för begränsat att enbart titta på avlidna i covid-19. Att titta på alla dödsfall gör det möjligt för oss att bättre förstå hur väl olika länder hanterade pandemin.

Totalt avled omkring 206 000 fler personer i de 21 länderna under perioden än vad som hade förväntats om inte pandemin ägt rum. Det motsvarar en ökning med 18 procent.

Fyra grupper

Forskarna delade in de 21 länderna i fyra grupper baserat på varje lands totala antal dödsfall under pandemin: De som undvek en påvisbar ökning av dödsfallen samt de som hade en låg, medelhög eller hög påverkan av pandemin.

Sverige hamnade i medelgruppen, tillsammans med Frankrike och Nederländerna. I gruppen som hade högst antal dödsfall under perioden hamnade Belgien, Italien, Spanien, Skottland, England och Wales.

Däremot var Sverige, tillsammans med England och Wales, det land som hade överdödlighet under längst period av alla länder.

Fakta: Länderna i studien

De 21 länderna som ingick i studien var Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, England och Wales, Finland, Frankrike, Ungern, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Skottland, Slovakien, Spanien, Sverige och Schweiz.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV