Radar · Utrikes

Svart hål slukade stjärna – ”som spagetti”

När en stjärna strimlas sönder och spagettifieras av ett svart hål ger den ifrån sig energi.

Astronomer har observerat hur en stjärna slits sönder av ett svart hål. Stjärnan spagettifierades, som forskarna säger, och förlorade halva sin massa.

Med hjälp av teleskop vid bland annat Europeiska sydobservatoriet (ESO) i Chile har astronomer i detalj lyckats studera vad som händer när en stjärna kommer för nära ett supermassivt svart hål.

Enligt teorierna kommer alla större föremål som närmar sig ett svart hål att genomgå vad forskarna kallar för en spagettifiering. Det inträffar när föremålet passerar händelsehorisonten, den gräns för när gravitationen är så stor att ingenting, inte ens ljus, kan ta sig därifrån. Då kommer gravitationen att vara mycket starkare i föremålets ena ände, än vad den är i den andra, varpå föremålet töjs ut vertikalt, som spaghetti.

– När en otursam stjärna kommer för nära ett supermassivt svart hål i galaxens mitt, kommer den oerhörda dragningskraften att slita sönder stjärnan i strimlor, säger Thomas Wevers, astronom vid University of Cambridge i Storbritannien.

För nära hålet

I samband med att strimlorna sugs in i hålet under spagettifieringen frigörs energi. Stjärnan, eller det som är kvar av den, flammar upp, vilket astronomerna kan upptäcka.

Forskarna kallar fenomenet för gravitationell tidvatten-sönderslitning.

– Idén om en stjärna som sugs in i ett svart hål låter som science fiction, men det är precis vad som händer vid en gravitationell tidvatten-sönderslitning, säger Matt Nicholl vid University of Birmingham.

På ”bara” 215 miljoner ljusårs avstånd såg Thomas Wevers, Matt Nicholl och deras kollegor hur en stjärna flammade upp när den kom för nära ett supermassivt svart hål i centrum av den galax som stjärnan befann sig i.

Hälften borta

Detta var inte första gången forskarna observerade spagettifieringen av en stjärna, men nu kunde de mer i detalj analysera ljuset som stjärnan gav ifrån sig.

– Vi upptäckte att stjärnan kastade ur sig material av hög energi, som skymmer sikten för oss. Det händer eftersom den frigjorda energin slungas utåt, när det svarta hålet slukar stjärnan, säger astronomen Samantha Oates, även hon vid University of Birmingham.

Beräkningar visar att stjärnan var ungefär lika stor som vår egen sol och att den förlorade cirka hälften av sin massa till det svarta hål vars massa var fler miljoner gånger större.

Forskningen presenteras i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Fakta: Svarta hål

Ett svart hål är en himlakropp där gravitationen är så stark att inget – varken ljus, annan strålning eller materia – kan lämna den.

Svarta hål tros finnas i olika storlekar och formas när en massiv stjärna kollapsar i slutet av sin livstid. Bland annat finns det i mitten av vår galax, Vintergatan, ett supermassivt svart hål.

Svarta hål omges av en så kallad händelsehorisont, ett tänkt område runt himlakroppen som utgör gränsen för när ljus och materia inte längre kan undkomma dragningskraften.

Termen ”svart hål” myntades 1968 av den amerikanske fysikern John Wheeler.
Källa: Nationalencyklopedin med flera