Glöd · Debatt

”Sveriges migrationspolitik måste bli human igen”

På väg till Grekland sedan Turkiet hade öppnat gränsen i mars i år.

Just nu förhandlas framtidens migrationspolitik i riksdagen. De förslag som finns på bordet handlar i princip enbart om att avhumanisera migrationspolitiken och göra livet svårare för den som söker trygghet i Sverige. Det är populistisk politik och helt fel väg att gå. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och Sverige ska visa medmänsklighet. Sveriges migrationspolitik måste återgå till hur den var innan den tillfälliga lagen infördes.

Den tillfälliga lagen som infördes 2015 var och är vidrig, att göra det svårare för barn att återförenas med sina föräldrar eller förneka människor tryggheten i ett permanent uppehållstillstånd är inhumant. Samtliga riksdagens partier förhandlar just nu om den politik som ska ersätta den tillfälliga lagen. Det är nu vi kan göra om och göra rätt och förpassa den tillfälliga lagens inhumana politik till historiens skräphög.

Tyvärr är vi ganska ensamma om att tycka så. Istället är i princip varenda förslag som kommitten nu diskuterar försämringar jämfört med 2015. Den tillfälliga lagen skulle vara just det, tillfällig. Nu vill flera av riksdagens partier istället göra framtidens långsiktiga migrationspolitik ännu värre. Det får inte ske.

Kommittens förslag vill i princip avskaffa permanenta uppehållstillstånd, försvåra familjeåterförening och steg för steg göra livet sämre för några av de mest utsatta i samhället. Men det stannar inte där. De diskuterar till och med volymmål, ett förslag från högerpartierna som kort och gott innebär att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Att söka asyl är en mänsklig rättighet fastslagen i såväl FN:s deklaration som EU:s lagar. Oavsett om det kommer 5 000 eller 15 000 personer till Sverige har varje enskild person rätt att lämna in en asylansökan och få en rättvis prövning. Volymmål går inte att förena med de mänskliga rättigheterna.

Antalet människor som behöver skydd i världen minskar inte för att vi stänger våra gränser och inför inhuman politik. Tvärtom, det har aldrig varit så många människor på flykt i världen som det är just nu. Sverige är ett av världens rikaste länder, vi kan inte blunda när människor flyr för sina liv. Att ta ansvar är att välkomna människor som flyr för sina liv och ge dem trygghet, inte att försöka göra deras liv så hemska som möjligt.

Grön Ungdom vill att Sverige går tillbaka till den humana migrationspolitik som rådde innan 2015. Vi vill bland annat:

1. Att rätten till familjeåterförening ska vara en självklarhet och omfatta alla familjer.

2. Att antalet kvotflyktingar ska fördubblas från 5 000 till 10 000 personer per år.

3. Återinföra permanenta uppehållstillstånd.

Populistiska förslag för att göra livet sämre för utsatta människor löser inga problem. Människor som flyr ska välkomnas och asylrätten måste accepteras. Det blåser hårda vindar nu men Grön ungdom kommer aldrig sluta kämpa. Sverige har en gång varit en humanitär stormakt, vi kan bli det igen. Vårt land ska välkomna människor som flyr undan bomber och förtryck, värna barn och ungas rättigheter och sätta människoliv före populistisk politik från högern.

Den parlamentariska kommittens förslag får inte bli verklighet. Vi måste visa världen att Sverige fortsatt står upp för medmänsklighet.