Radar · Integritet

Fler fälls för våldtäkt efter samtyckeslagen

Sedan den så kallade samtyckeslagen infördes 2018 har antalet åtal och fällande domar för våldtäkt ökat.

Sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018 har antalet åtal och fällande domar för våldtäkt ökat markant, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Men enligt Brås genomgång av samtliga fällande tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019 avsåg få av de fällande domarna det nya brottet oaktsam våldtäkt.

”Det tyder på att lagändringarna har fått större effekt än vad många trodde. Vår genomgång visar tydligt att nya typer av övergrepp nu åtalas och fälls som våldtäkt. Att sådana händelser nu går till åtal kan bidra till att personer som blivit utsatta i mindre utsträckning tar på sig skulden för det som hänt”, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå, enligt ett pressmeddelande.