Radar · Basinkomst

Basinkomst i Skottland – ny rapport

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon.

Basinkomst för alla skottar men också britter. Det föreslås i en ny rapport. Skottlands försteminister Nicola Sturgeon har fått en större tilltro till basinkomst i samband med coronapandemin.

Sturgeon beskriver det själv som att hon har gått från ett stort intresse till ett aktivt stöd för den här formen av inkomst. Det berättar nyhetskanalen BBC.

Men hon är också tydlig med att hon inte ser någon möjlighet med att införa basinkomst i enbart Skottland.

För några dagar sedan kom den nya rapporten Basic income Scotland – Creating a fairer Scotland (Basinkomst Skottland – skapa ett mer rättvist Skottland).

Den är skriven av Citizens Basic Income Feasibility Study Steering Group (medborgarnas styrgrupp som studerar möjligheten att genomföra basinkomst) bestående av olika aktörer i samhället, från till exempel stadsfullmäktige- och hälsohåll i bland annat Edinburgh och Glasgow.

Gruppen förespråkar ett treårsprojekt för alla medborgare och deras grundidé bygger på den grundläggande modellen för universell basinkomst – en ovillkorlig och regelbunden betalning till medborgare.

Genom en pilotstudie under tre år vill gruppen få ”en bättre förståelse för hur en universell basinkomst kan påverka fattigdom, barnfattigdom, arbetslöshet, hälsa och ekonomiskt välbefinnande.”

Men det finns också hinder som måste övervinnas. Ett centralt är kravet på att de brittiska och skotska regeringarna, med tillhörande råd, behöver genomföra basinkomst i samverkan.

Rapporten kommer att diskuteras innan den i ett senare skede lämnas över till den brittiska regeringen.