Radar · Politik

Arlandas nya bana stoppas — men miljarder till SAS

Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri (L), finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) och Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl berättar om miljardstöd till SAS och Swedavia.

Miljardregn över både SAS och svenska flygplatser. Samtidigt stoppas utbyggnaden av Arlanda. En ”total miljöomstöpning av svenskt flyg” sätts igång, enligt Miljöpartiets Per Bolund. Vänsterpartiet efterlyser mer konkreta klimatkrav.

– Vi går in i en ny miljöera för svenskt flyg. Nu är det upp till SAS att visa att man kan leva upp till de krav som ställs i den eran, säger språkröret och finansmarknadsministern Per Bolund (MP) på en pressträff på måndagsmorgonen.

Tillsammans med övriga delägare utlovar Per Bolund skarpa krav på utsläppsminskningar som ett villkor för att SAS ska få de fem miljarder kronor i tillskott som nu aviseras. Tillsammans med stöd från danska staten handlar det om totalt 12,5 miljarder i förstärkning av bolaget.

Samtidigt får statliga Swedavia som driver tio flygplatser i Sverige ett tillskott på 3,15 miljarder kronor. Detta enligt en överenskommelse mellan januaripartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Strax före regeringens pressträff gav Swedavia besked i ett pressmeddelande om att man stoppar den påbörjade utbyggnaden av Arlanda och att man inte ser något behov av en fjärde landningsbana. Skälet uppges vara den osäkerhet som råder för hur framtiden för flygbranschen kommer se ut efter coronakrisen.

Planerna på en ny bana på Arlanda har under en lång tid varit en stridsfråga mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som Syre berättat om tidigare.

Per Bolund var kortfattad när han bekräftade att regeringen delar uppfattningen att utbyggnaden ska stoppas.

– Det här är något som regeringen ställer sig bakom, säger han.

Moderaterna är kritiska och hoppas kunna återuppliva planerna på utbyggnad om man får chansen.

– Vi vet att utländska investerare redan i dag är fundersamma över att Arlanda inte har den kapacitet som behövs, säger den ekonomiskpolitiske talespersonen Elisabeth Svantesson till Ekot.

Hon tolkar det som att Miljöpartiet fått sin vilja igenom.

– Det är olyckligt för Sverige att Miljöpartiet får sätta käppar i hjulet i så stora framtidsfrågor, säger Elisabeth Svantesson.

Ska bidra till Parisavtalet

Enligt näringsminister Ibrahim Baylan är miljarderna till SAS och till flygplatserna ett sätt att se till att verksamheterna kan ta sig igenom coronakrisen. Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl instämmer.

– SAS bidrar med direktförbindelser till många destinationer både regionalt och internationellt. Det här är väldigt viktig för svensk export och för besöksnäringen, säger hon på pressträffen.

Miljöpartiets Per Bolund framhåller de klimatkrav som nu kommer att ställas.

– En förutsättning för stödet är att SAS sätter nya ambitiösare mål för hur man ska minska utsläppen och bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger han.

Inblandning av biobränsle

Exakt vilka klimatkrav som ska ställas på just SAS ska nu alltså regeringen diskutera med bolagets övriga ägare, däribland den danska staten. Samtidigt gav partierna besked om att den reduktionsplikt på flygbränsle som den statliga utredaren Maria Wetterstrand föreslagit kommer att införas från och med i år.

Reduktionsplikten innebär att en successivt större mängd biobränsle kommer att blandas in i det flygbränsle som man tankar med på svenska flygplatser. Enligt regeringen kommer detta att minska utsläppen från flyget med en fjärdedel till 2030, men biobränsle som lösning på flygets klimatutsläpp är omstritt bland forskare. Bland annat har amerikanska studier visat att när träd används för att producera biobränsle tar det mellan 44 och 104 år för nya träd att binda samma mängd koldioxid som frigjorts genom de träd som huggs ner och förbränns.

Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm är inte imponerad av de klimatkrav som nu meddelas.

– Det är bra att man refererar till Parisavtalet, men det är väldigt otydliga villkor man ställer för de här pengarna, säger han till Syre.

Jens Holm anser att SAS inte borde tillåtas flyga på sträckor som man kan ta sig till med tåg under fyra timmar.

– Kombinerat med det skulle man göra en extra satsning på tåget som gjorde att vi fick ytterligare avgångar på sträckor som Stockholm-Göteborg, Stockholm-Sundsvall och Stockholm-Jönköping.

"Avveckla Bromma"

Att utbyggnaden av Arlanda nu stoppas menar Jens Holm är en självklarhet och en anpassning till en verklighet där flygandet kommer att ligga på en lägre nivå framöver. Men han tycker att regeringen nu också borde agera för att lägga ner Bromma flygplats långt tidigare än 2038 när det nuvarnade avtalet mellan Swedavia och Stockholms stad går ut.

– Nu borde man förhandla om kontraktet så att vi så snabbt som möjligt kan avveckla Bromma, säger han.

Jens Holm vill också se en tydlig avveckling av subventioner av flyget. När det handlar om den skattebefrielse som i dag finns på flygbränslse styrs det av den internationella Chicagokonventionen, men det finns också mycket att göra på nationell nivå för att flyget ska betala mer av sina miljökostnader, anser Jens Holm. Han pekar bland annat på det minimipris som Österrike har infört på flygbiljetter.

– Det är ett sätt att minska social- och miljömässig dumpning, säger Jens Holm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV