Intro

Välkommen till dagens Syre!

Det började som en presskonferens om USA:s relationer till Kina i ljuset av utvecklingen av Hong Kong. Men landade i ett förvirrat och till stora delar oförberett presidentvaltal. Det menar Syres Jerker Jansson som i dagens Zoom-analys tittat närmare på de växande spänningarna runt Sydkinesiska havet. Donald Trumps strategier inför omvalskampanjen riskerar att skapa ytterligare internationella konflikter.

Hur påverkar sommarens värmebölja och bränder i Sibirien mängden metan i atmosfären? Det är ännu oklart men vi vet att metanutsläppen från jordbruket, olje- och gasindustrin och avfallshanteringen redan går åt fel håll och ökar. Syres Madeleine Johansson har pratat med professor David Bastviken, en av över 90 forskare som kartlagt metanutsläppen i en rapport som presenteras i dag.

Trevlig läsning!