Radar · Integritet

Svenskt cannabisbeslut får prövas i Europadomstolen

I början av 2020 rapporterades att förskrivningen av medicinsk cannabis, som används för att lindra och bota en rad krämpor och sjukdomar, ökar i Sverige.

Andreas Thörn dömdes för tre år sedan för ringa narkotikabrott i Högsta domstolen för att ha odlat cannabis av medicinska skäl. Nu kan ärendet tas upp i Europadomstolen – om han inte ingår en förlikning med regeringen.

1994 bröt Andreas Thörn nacken i en motorcykelolycka. Han blev förlamad och sedan dess sitter han i rullstol med kronisk nervsmärta.

Han berättade att han har medicinerats med flera olika läkemedel men att de varit verkningslösa i en artikel i Dagens nyheter 2017. Till slut återstod endast behandling med metadon.

Då hittade Anderas Thörn ett internetforum om cannabis som läkemedel och bestämde sig för att testa att odla en planta. Han började ta små doser på 0,05 gram och enligt honom hjälpte cannabis mot den kroniska smärtan. Han kunde börja arbeta heltid och fungera i vardagen.

Dömd för narkotikabrott i tre instanser

Men 2015 tipsades polisen om hans odling och han åtalades för narkotikabrott. Först friades han i tingsrätten, därefter följde en fällande dom i Svea hovrätt och sedan i Högsta domstolen, HD. Den senare domen mildrades till att endast gälla ringa narkotikabrott och antalet dagsböter sänktes från 90 till 40.

HD skrev i domen: ”Även med beaktande av att odlingen föranleddes av mycket speciella skäl och mannens konsumtion av cannabis inte syftade till att vara rusgivande, måste den narkotika som han odlade anses ha varit avsedd för missbruk i den mening som avses i 1 § första stycket 2 narkotikastrafflagen”.

Innan domen kom hann Andreas Thörn bli bland de första i Sverige som fick grönt ljus för att använda växtdelar från cannabis-plantan som medicin från läkemedelsverket. Till Svt nyheter uppgav han att det kändes ”overkligt”.

– Vi har kämpat med det här dagligen i ett och ett halvt år och äntligen får jag en möjlighet att slappna av och bli av med smärtan och komma tillbaka till vardagen.

Då uttryckte han lättnad men nu uppger han att denna inte har samma effekt.

– Det har inte funkat. Den ska vara snarlik det jag odlade själv, men det är med cannabis som med andra mediciner. De verkar olika på olika personer. Jag får ingen smärtlindring, bara negativa effekter. Så jag är tillbaka där jag var innan med mycket smärtor, säger han till Dagens nyheter.

Beslut får ”långtgående konsekvenser”

Efter HD-domen beslutade Andreas Thörn att driva fallet vidare till Europadomstolen och i slutet av förra veckan gick hans representation, advokatbyrån Edelweiss Legal, ut med att ett prövningstillstånd beviljats.

– Målet rör huvudsakligen frågan om de svenska domstolarnas beslut inneburit ett oproportionerligt ingripande mot Andreas rätt till skydd för privat- och familjeliv. Genom att fastställa underrättens dom anser vi att staten har misslyckats med att finna en rättvis balans mellan å ena sidan statens rätt att bekämpa olaglig narkotika, och å andra sidan Andreas rättighet att leva sitt liv utan smärta, säger Youstbi Djuanvat, jurist vid Edelweiss Legal, i ett pressmeddelande.

Byrån skriver: ”Högsta domstolen har medgett att Andreas Thörn visserligen befunnit sig i en nödsituation, men enligt Högsta domstolens mening är det inte tillåtet att bruka medicinsk cannabis för smärtlindring även om det är en nödsituation (NJA 2017)”. Vidare står att eftersom en dom i Europadomstolen är bindande för konventionsstaterna skulle ett beslut ”ha mycket långtgående konsekvenser för den lagliga konsumtionen och odlingen av cannabis som läkemedel i Sverige”.

– Den 18 maj 2020 har vi mottagit regeringens förlikningsbud och vi är i dag fortfarande i förhandlingsprocessen med regeringen för att få till stånd en uppgörelse i godo, säger Youstbi Djuanvat.

Medicinsk cannabis

I Sverige är ett cannabisbaserat läkemedel, Sativex, godkänt. I en oljebaserad munhålesprej finns cannabinoiderna CBD och THC.
Ytterligare fyra cannabisbaserade läkemedel; Marinol, Bediol, CBD-olja och Epidiolex, är inte godkända i Sverige men kan ges på licens.
I dag tillåts medicinsk användning av marijuana i drygt 20 delstater i USA, i vissa delstater i Australien och i Kanada. Det tillåts också i Holland samt i Finland, Tyskland, Tjeckien och Italien kan läkare föreskriva medicinsk användning.
Källa: Läkemedelsvärlden, Vårdfokus

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV