Radar · Politik

Ringhals: Fler partier backar SD för mer kärnkraft

SD vill försöka bromsa avvecklingen av Ringhals 1 och 2. Det ska ske genom att riksdagen beordrar regeringen att ge nya direktiv till huvudägaren Vattenfall. SD-förslaget backas upp av M, KD och L och feltryckningar i omröstningen kan avgöra utgången.

Energiminister Anders Ygeman (S) lutar åt att kalla det SD, M, KD och L driver för symbolpolitik.

– Om du vill återstarta en stängd reaktor men inte är beredd att betala det som krävs för att den ska klara våra moderna säkerhetskrav då blir det inget annat än symbolpolitik, säger Ygeman.

TT: Men vet du att de inte är beredda att betala?

– De hade inget med i sina budgetar, återstår att se om de har det i sina framtida budgetar.

SD "pragmatiska"

Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson hoppas förstås att någon på regeringssidan eller i Centerpartiet och Vänsterpartiet ska utebli eller hoppa över i omröstningen. Den kan ske på onsdagseftermiddagen, men skjuts upp om debatten drar ut på tiden och voteringen blir då den 22 januari.

Men skulle tillkännagivandet till slut vinna stöd av en majoritet så innebär det inte att de båda reaktorerna blir kvar. Det återstår då flera ytterligare steg innan ett eventuellt beslut om fortsatt drift skulle vara möjlig.

– Man får ha en pragmatisk inställning till vad som blir möjligt och inte, en följd skulle kunna bli att det finns förutsättningar att köra vidare Ringhals 1 men inte 2:an, säger Bäckström Johansson.

Det riksdagen ska debattera och ta beslut om är ett betänkande från riksdagens näringsutskott om statliga företag. I det behandlas bland annat Vattenfalls verksamhet.

M backar SD

I en reservation, en motion från SD som M har ställt sig bakom rakt av tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, föreslås att riksdagen ska regeringen i uppdrag att ändra ägardirektiven för Vattenfall. Direktiven ska ändras så att Vattenfall får klart besked om att stoppa den redan långt gångna avvecklingen av de båda reaktorerna.

Ringhals 2 togs ur produktion för bara några veckor sedan och 1:an ska kopplas ifrån i år. Vattenfall har sagt att bolaget, som är huvudägare av reaktorerna (jämte delägarna Juniper, och indirekt Fortum) inte är intresserat av att slå back. Besluten är tagna om att stänga, på affärsmässiga grunder.

Lars Hjälmered är moderat och ordförande i riksdagens näringsutskott. Han säger att han har tagit del av en internrapport från Vattenfall som gjordes för fyra, fem år sedan.

Enligt den skulle det ju, till ganska rimliga kostnader kunna gå att köra Ringhals 1 vidare i ytterligare 15 år, säger Hjälmered vars parti hoppade av energiöverenskommelsen med regeringen och Centerpartiet före jul.

Som skäl angavs just kärnkraftens framtid. Överenskommelsen tillät investeringar i ny kärnkraft, men utan subventioner.

Subventionera rost?

Hjälmered konstaterar att Vattenfalls ledning ”inte har gjort vågen” över oppositionens utspel.

– Vi går in med en stor portion pragmatism i det här. Vi förstår också att det krävs en del analys, säger Hjälmered och tillägger att det krävs nya tillstånd och genomgångar för att kunna ha kvar reaktorerna.

Anders Ygeman ser ingen överhängande risk, ur sitt perspektiv sett, för att riksdagen skulle ställa sig bakom SD:s förslag till tillkännagivande.

M och SD hävdar ofta att många i S-leden egentligen inte vill lägga ned kärnkraft.

– Jag har inte hört någon socialdemokrat som vill subventionera rostiga reaktorer, däremot tror jag att vi kommer att ha kärnkraft under lång tid framöver, säger energiministern.